Metoda Concord skutečně vychází z letounu stejného jména.

Jak netradičně na výuku jazyků (5.) – metoda Concord

V hodinách klasické jazykové výuky se „musí“ stihnout strašně moc věcí najednou: gramatika, slovní zásoba, výslovnost, čtení, konverzace, psaní, poslech… A na komunikaci nezbývá tolik času. Výsledkem je, že studenti mají problém i v jednoduchých, každodenních situacích, neboť prostě nerozumní.

Řešení nabízí alternativní výuka Concord, která může vyhovovat i tzv. věčným začátečníkům a nespokojencům s klasickým učením.

Z historie výuky Concord

Metoda Concord byla původně, v 50. a v 60. letech minulého století, vytvořena pro spolupráci Britů a Francouzů na společném projektu vývoje a výroby nadzvukového letadla Concorde. I díky vysoké úspěšnosti tohoto alternativního způsobu výuky cizího jazyka spolupráce na náročném projektu probíhala (nejen) v oblasti komunikace hladce.


  • Přečtěte si o dalších metodách v našem seriálu o netradiční výuce jazyků: Jadis.

Podstatu metody Concord tvoří výuka zaměřená pouze na poslech cizojazyčného textu a jeho porozumění. Vypadá to sice poněkud jednostranně, avšak výsledky hovoří za vše.

Jak funguje jazyková metoda Concord

Po osvojení náslechu s porozuměním metodou Concord na sebe komunikace v cizím jazyku nenechá dlouho čekat – a navíc naprosto přirozeným způsobem. Je to jako u malého dítěte, které nejdříve pár měsíců jen poslouchá s čím dál větším porozuměním, a po roce či dvou začne spontánně mluvit.

Bez dobré znalosti jazyka, včetně ústního projevu, se v globalizované současnosti už neobejdeme. Využijte toho nejlepšího z alternativních výukových metod (včetně Concord) v našich jazykových kurzech, stačí se na nás obrátit.