K základům metody Jadis patří hra na divadlo.

Jak netradičně na výuku jazyků (4.) – metoda Jadis

Mezi čistě české alternativní způsoby výuky cizího jazyka, které se stále více dostávají do popředí, se řadí také metoda Jadis. S její pomocí se můžete učit nejen efektivně, ale i pokud možno v co nejkratší době.

Rozhodně se nemusíte obávat nějakého drilu, neboť alternativní metoda Jadis se zaměřuje na přirozené schopnosti každého jedince. Pracuje na podobném principu, jako když jsme se už v nejútlejším dětství bez problémů naučili mluvit. Jeden jazyk tedy ovládáme a stejně přistoupíme i ke studiu dalšího.

Jak funguje jazyková metoda Jadis

K zajímavostem metody Jadis patří zařazení fyzického pohybu, eventuálně i prožitku do vyučovacích hodin. Základ tohoto postup tvoří hypotéza, že člověk ve fyzickém pohybu si zapamatuje více informací. Díky tomu dochází ke spuštění mozkového centra, jehož prostřednictvím učivo vstřebáváme na podobné bázi jako svou mateřštinu.

Tento postup inspirovalo z části i divadelní umění.


  • Přečtěte si o dalších metodách v našem seriálu o netradiční výuce jazyků: Berlitz.

Velký důraz se při použití metody Jadis klade na komunikaci a předstírání naprosto přirozených situací každodenního života. Při výuce se mateřský jazyk téměř nepoužívá, student tedy musí použít jazyk cizí. V hodinách často probíhají diskuse, kdy učitel nahodí téma, pokládá otázky a snaží se od studentů získat odpovědi.

Nejde o to, jestli je odpověď správná, nebo ne. Důležité je nebát se mluvit.

Alternativních metod najdete širokou škálu, stačí si jen vybrat. Pokud vás tento typ výuky zaujal, obraťte se na nás. To nejlepší z nich běžně využíváme během našich jazykových kurzů.