Berou-li se dva cizinci, jsou služby tlumočníka nezbytné.

5 situací, kdy se hodí tlumočník

Přestože dnes spousta lidí ovládá minimálně jednu cizí řeč, tlumočení stále patří mezi nejvyhledávanější jazykové služby. Jsou situace, kdy je vyloženě nutné správně porozumět i správně se vyjádřit, abychom předešli nepříjemným situacím, trapasům či dokonce velkým problémům. A s běžnou znalostí jazyka to nezvládneme.

Uvádíme pětici rozmanitých situací, kdy tlumočník pro vás znamená ohromnou výhodu.

Tlumočení na obchodní schůzce

Profesionální tlumočník může mít na průběh komerčního setkání velký vliv, neboť má zkušenosti v oblasti obchodního práva, vyjednávaní, mezinárodního obchodu a zná také kulturní zvyklosti příslušené země. Jednání díky němu probíhá v příjemné atmosféře a často se zahraničním partnerem domluvíte lepší podmínky spolupráce.

Výborné ovládání jazyka, příjemné vystupování je u dobrého tlumočníka samozřejmostí. Pokud se na schůzce bude řešit konkrétní téma, ke kterému potřebuje odbornou terminologii, je důležité včas předat tlumočníkovi podklady, aby se na jednání mohl dobře připravit.

Tlumočení u soudu

Při soudním tlumočení je velice důležité, aby klient překládaným slovům plně rozuměl. Tlumočník musí být nejen přesný, ale také nezávislý a nestranný.Tlumočení na svatebním obřadu

Berete si cizince? Nebo jste dokonce cizinci oba dva? V takovém případě je pro uzavření manželství nutná přítomnost tlumočníka. Jinak byste mohli ohrozit i pravoplatnost vašeho sňatku. Existují samozřejmě výjimky – pokud jeden z manželů pochází ze Slovenska.

Tlumočení na cestách

Během návštěvy historické památky (nebo jiné turistické atrakce) na dovolené či na výletu jistě rádi využijete služeb tlumočníka v zahraničí. Stejně dobře se tlumočení hodí i při řešení problémů v hotelu či při akutní návštěvě lékaře v cizině.

Konference, zahraniční návštěvy, školení, výstavy a veletrhy, semináře, přednášky a další tlumočení

I tady je tlumočník nepostradatelný! Tlumočníci se specializují na různé obory – lékařské, technické, ekonomické a další. Jejich jazykové znalosti a přehled daného oboru se v těchto situacích velmi cení.