Jazykové lekce v duchu sugestopedie jsou plné pohody.

Jak netradičně na výuku jazyků (12.) – Sugestopedie

Umíte si představit, že byste zlepšili svou paměť o více než polovinu? Učení cizích jazyků by hned šlo o poznání snadněji! Na podobném principu pracuje jedinečná metoda zvaná sugestopedie. Některé postupy a techniky z ní využívají i jiné moderní jazykové kurzy včetně našich.

Bulharský psychiatr Georgi Lozanov (1926-2012) začal sugestopedii rozvíjet v 70. letech minulého století a kromě výuky cizích jazyků ji používal i v jiných studijních oborech. Příznivci metody tvrdí, že díky ní se lze za den naučit pětkrát až desetkrát více slovíček a třikrát více učiva než v běžných hodinách. Také efektivita (množství zapamatované látky) je několikanásobně vyšší.

V roce 1978 byla dokonce sugestopedie organizací UNESCO vyhodnocena jako nejúčinnější výuková metoda na světě.

Principy sugestopedie a praxe

Sugestopedie využívá řadu běžných výukových technik na poslechovém, zrakovém i pohybovém principu, avšak dosahuje lepšího uchování nových znalostí v paměti než při běžném učení. Sází na přirozenost a výrazně zvyšuje sebevědomí a potlačuje stres, což vede k bezproblémové komunikaci studenta.


  • Přečtěte si o dalších metodách v našem seriálu o netradiční výuce jazyků: Callanova metoda.

Základ sugestopedie tvoří relaxace, podporovaná zvláštní hudbou podněcující obě mozkové hemisféry, která rozšiřuje mysl pro kvantitativně i kvalitativně co nejlepší ukládání nových vjemů a znalostí. Učení na hodině s využitím této metody tak někdy může připomínat jogínskou meditaci.

Jaké postupy sugestopedie používá

  • Hudební doprovod a praktické ukázky.
  • Smích, vtipy a hry aneb učení je radost.
  • Změna identity.
  • Respektování osobnost a individuálního způsobu studia.
  • Příjemná učebna s mnoha (interaktivními) doplňky a relaxačními křesly.

Oblíbenou sugestopedickou technikou jsou vícedenní jazykové kurzy, imitující dlouhodobý pobyt v zahraničí. Student na nich mluví výlučně cizí řečí, poslouchá a sleduje pouze cizojazyčné vjemy, dostává se do stejných situací jako v jiné zemi. Při skutečně intenzivním působení nakonec také začne přemýšlet v cizím jazyku.