Rozdíly v cenách překladů jazyků

S jazyky to máte podobně jako s auty. Čím exotičtější a na trhu méně prodávané vozidlo, tím dražší je jeho servis. Stejně tak za překlad (nebo tlumočení) málo používaného cizího jazyka zaplatíte více než za řeč, kterou mluví každá sekretářka. Opravdu? Nahlédněte do našeho přehledného ceníku a přesvědčte se sami.

Hned na úvod si musíme ujasnit, co to znamená normostrana, neboť cena všech překladů se právě na normostranu (NS) přepočítává. Jedná se o text o rozsahu 1 800 znaků včetně mezer a slouží k přesnému určení velikosti překládaného textu. Například článek o 2 700 znacích má rozsah 1,5 normostrany.

U tlumočení se jako měrná jednotka používá 60 minut tlumočení, u audio přepisu (namluvení) je to 1 minuta nahrávky.

Co všechno rozhoduje o cenách jazykových překladů

Dalším faktorem, určujícím cenu, je typ překladu. Rozeznáváme dva základní druhy překládání cizích jazyků, klasické překlady a soudní (notářské) překlady. Soudní překlady patří mezi nejnáročnější překladatelské činnosti, proto i cena za ně může několikanásobně překročit překlad standardní. To samé platí i pro tlumočení.Nabízíme však i další formy práce s textem jako jeho přepis nebo korektury, kde se cena výrazně odlišuje od běžného překladu. Do výpočtu finální ceny ještě musíte zahrnout nadstandardní úkony včetně expresního překladu (do jednoho dne či dokonce do několika hodin), způsob dodání překladu (e-mailem, poštou, osobně) a jiné faktory.

Srovnání ceny za překlad běžného a exotického jazyka

Jak to tedy vypadá v praxi? Srovnejme si ceny pro překlady dvou jazyků z opačných stran našeho jazykového portfolia: angličtiny a urdštiny.

Anglický jazyk je nejrozšířenější na světě a mluví s ním miliardy lidí snad ve všech státech planety. Urdský jazyk používá v Pákistánu a Indii asi 60 miliónů obyvatel, podobá se hindštině, ovšem v České republice o něm slyšel jen málokdo.

Proto se asi nikdo nebude divit, že cena překladu jedné normostrany angličtiny stojí 290 Kč, za stejný rozsah urdštiny však zaplatíte 1 500 Kč. Jedna normostrana soudního překladu angličtiny stojí 750 Kč, za stejné množství urdštiny zaplatíte dokonce 2 000 Kč. Jedna normostrana korektury angličtiny vyjde na 150 Kč (přepis textu jen 90 Kč), za stejnou kvantitu urdštiny zaplatíte v obou případech 500 Kč. Sazba za 1 minutu nahrávky v anglickém jazyce činí 200 Kč, v urdském jazyce 500 Kč. Konečně za 60 minut tlumočení v angličtině si účtujeme 900 Kč, v urdštině 2 000 Kč.

Ať už se jedná o anglický nebo urdský jazyk, vždy si můžete být jisti kvalitou a rychlostí našich služeb. Podívejte se na ceny ostatních jazyků, spočítejte si přibližnou cenu, případně nás rovnou kontaktujte.