Budou za nás jednou překládat počítače?

Moderní technologie pro tvorbu překladů

Lze svěřit jazykový překlad počítači natolik, že se obejdeme bez překladatele? Přestože moderní technologie dnes zvládnou neuvěřitelné věci, v oboru překladatelství se ještě hodně dlouho budeme muset spolehnout na lidský mozek. Sebelepší systém ho ve věci kvalitních překladů nenahradí – a je jedno, jedná-li se o obyčejný Google Translator či o sofistikovanou metodu neurálního strojového překladu.

V podstatě žádná technologie současnosti nedokáže zcela zastoupit překladatele. Ušetří mu však práci se základem překladu, aby se mohl soustředit na obtížnější pasáže a pilovat finální verzi.

A ještě jedna, nikoliv nepodstatná výhoda ze spolupráce překladatele a stroje vyplývá: maximální efektivita přinášející výrazné snížení nákladů.Souvisí to pochopitelně s tím, že stroj neumí chápat smysl textu, pouze nabízí nejpravděpodobnější variantu překladu na základě statistické analýzy. Pak už jenom záleží, jak bohatý slovník má k dispozici, jak dokáže skloňovat a časovat, jak umí vyjadřovat vazby a jak dobře vytváří větnou stavbu.

CAT překladatelské programy pro profesionály

Počítačem podporované překladače se nazývají anglickou zkratkou CAT (Computer-assisted Translation). Pracují na principu ukládání všech překladů do tzv. překladové paměti a jejich využití při výskytu vhodného jazykového útvaru (stejného, případně podobného sousloví, věty). Zůstává na překladateli, jak s nabídkou naloží, zdali ji využije, či podle potřeby upraví. Nelze tedy hovořit o automatickém překladu (jako v případě Google Translatoru).

Jaké konkrétní CAT nástroje překladatelé využívají? V současnosti jich existuje celá řada a v ideálním případě se vyplatí jejich schopnosti kombinovat.

SDL Trados – zahrnuje kompletní práci s překladem včetně automatického překladu, editace a korektury projektů či použití terminologie. Ve světě ho používá na 200 tisíc odborníků.

Across – oblíbené a sexy překladatelské studio obsahuje množství užitečných nástrojů (zálohu dat, crossMarket, překladovou paměť apod.) a z velké části pracuje automaticky.

memoQ – jedna z méně známých, zároveň však nejrychleji se rozvíjejících překladatelských aplikací pochází z Maďarska.

K dalším nástrojům patří Wordfast, Catalyst, STAR Transit či DejaVu.