Na kterém ministerstvu vyřídit apostilu

Připojením apostily (neboli vyššího ověření listin) k oficiálnímu dokumentu se prokazuje jeho ověření za účelem použití v zahraničí. Tuto tzv. legalizaci mají na starosti jednotlivá ministerstva podle typu listiny. Pro snadnou orientaci v zajišťování apostily přinášíme stručný přehled, kam se v případě potřeby obrátit.

Ministerstva a apostila

Na ministerstvo zahraničních věcí se obracíme s legalizací matričních a zdravotních dokladů, obchodních listin, smluv a ujednání, listin ekonomického a finančního rázu, patentů a podobných dokumentů.

Ministerstvo zdravotnictví ověřuje veřejné listiny týkající se zdravotnického a hygienického sektoru. Typicky se jedná o listiny osvědčující vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků a také o potvrzení k vývozu do zemí mimo EU pro potraviny, kosmetické prostředky a předměty (materiály) určené pro styk s potravinami.

Do kompetence ministerstva financí patří legalizace listin vydaných finančními orgány. Do této skupiny dokumentů se řadí především daňový domicil (vyjadřuje vztah daňového subjektu k danému státu). Obchodní listiny jako faktury a osvědčení o původu zboží musí potvrdit nebo vidimovat Hospodářská komora ČR.Ministerstvo školství se zabývá legalizací školních dokumentů a nostrifikací diplomů. Uznává vzdělání od základních škol po vyšší odborné školy i vysokoškolské vzdělání (ze zahraničí pro ČR). Podobnou úlohu zastává ministerstvo obrany, které v sekci vzdělávací politiky ověřuje a legalizuje vysokoškolské diplomy vydané na vojenských školách.

Ministerstvo kultury má na starosti ověřování křestních listů a jiných církevních listin, které jsou nutné k církevnímu sňatku. První krok ovšem tvoří písemná žádost ministerstvu kultury vystavit z rejstříku právnických osob výpis církevní společnosti, která křestní list vydala.

Nejširší repertoár apostilizovaných dokumentů spravuje ministerstvo spravedlnosti. Zahrnuje listiny vydané justičními a notářskými orgány, tzn. matriční doklady (rodný list, oddací list, úmrtní list), výpisy z trestního rejstříku a výpisy z obchodního rejstříku. Proto je nezbytné dopředu rezervovat termín ověření.

Cena za apostilu

Vy naštěstí takové detaily řešit nemusíte. Stačí se obrátit na nás a my legalizaci dokumentu provedeme za vás. Cena za zajištění apostily ve standardní lhůtě do 14 pracovních dnů pro osobní i obchodní dokumenty činí 2 500 Kč za listinu na všech ministerstvech. Spěšná realizace (do 3 dnů) stojí 3 500 Kč, urgentní zajištění (v 1 pracovním dni) je za 4 000 Kč. Liší se však cena za kolek, většinou je to 100 Kč, ovšem na ministerstvu kultury jen 50 Kč, na ministerstvu spravedlnosti v určitých případech dokonce pouze 30 Kč. Hospodářská komora ČR vyžaduje správní poplatek 600 Kč.

Email
Print
WhatsApp