Superlegalizace není kouzlení, jen musíte vědět, jak na to.

Superlegalizace stručně a přehledně v otázkách a odpovědích

Na co se připravit, chystáte-li se ověřit důležitou listinu superlegalizací? Společnost JSV má s realizací superlegalizací bohaté zkušenosti, přečtěte si proto odpovědi na nejčastější dotazy našich klientů související s vyšším ověřením listin.

Superlegalizace a 5 častých dotazů se správnou odpovědí

Pro jaké dokumenty se superlegalizace využívá?

Superlegalizace se vyžaduje u celé řady oficiálních dokumentů, jako jsou ekonomické a finanční listiny, matriční doklady, obchodní smlouvy, oddací list, patenty, rodný list, úmrtní list, výpis z trestního či obchodního rejstříku a zdravotní doklady.

Kdo musí v rámci superlegalizace dokument ověřit?

Ověřování superlegalizací probíhá ve třech úrovních. Listinu nejprve ověří ústřední orgán státní správy nadřízený orgánu, který ji vydal. Poté přichází na řadu příslušný nadřízený orgán státní správy Ministerstva zahraničních věcí ČR a nakonec diplomatický (konzulární) úřad státu, kde bude použita.Kdy použít ověření superlegalizací a kdy apostilou?

Apostila má vždy přednost před superlegalizací. Záleží na tom, zdali je stát, kde bude ověřovaný dokument využíván, signatářem Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin. V kladném případě probíhá ověření apostilou, v opačném případě superlegalizací.

V kterých zemích je třeba superlegalizace?

Jedná se především o země mimo Evropskou unii. Nejvíce se ověřování cizích veřejných listin využívá např. pro Čínu, Vietnam, Thajsko, Írán nebo Saúdskou Arábii.

Kolik stojí superlegalizace, není příliš drahá?

Vzhledem k významu uvedených dokumentů nelze za provedení superlegalizace hovořit o nějak přehnané finanční částce. Konkrétní cena vždy vychází z rozsahu ověřovaných listin a ceníku zainteresovaného velvyslanectví. Kontaktujte nás a spočítáme vám přesnou cenu!