Jak to vypadá v tlumočnické kabině

Nejen řidič, jak ve slavné písni zpívá Ladislav Vodička, ale i tlumočník „tvrdej chleba má“. Nejen, že musí dokonale znát tlumočený jazyk (často včetně odborných termínů), ale zároveň musí mít přehled v mnoha oborech, nadhled, pohotovost a vzhledem k adrenalinovému povolání i pevné nervy. Nevyzpytatelní jsou nejen řečníci, ale také technika, s níž se při tlumočení pracuje. Což se týká i tak elementárního vybavení, jako je tlumočnická kabina. Zaťukejme a podívejme se na chvilku, co ukrývá uvnitř.

Při simultánním tlumočení, které nachází uplatnění převážně na konferencích, kongresech a sympoziích, se tlumočník bez tlumočnické techniky neobejde. Pracuje v tlumočnických kabinách a posluchači si volí na svých přijímačích jazyk, který si přejí poslouchat. Na každý jazyk je třeba do samostatné kabiny nasadit dva tlumočníky, kteří se při práci pravidelně střídají. Výměna se doporučuje zhruba po dvaceti minutách, ale vždy záleží na dohodě obou pracovníků.

Tlumočnická technika a lidé v kabině

Každá tlumočnická kabina disponuje multifunkční technikou. Jedná se především o sluchátka, mikrofony, přepínače kanálů nebo lampičky. Zpravidla se jedná o demontovatelnou, přenosnou kabinu či o malou místnost (např. ve velkých kongresových hotelech) s výhledem na sál, kde probíhá jednání. Tlumočnické kabiny si lze pronajmout, a to včetně techniky.V jedné kabině většinou sedí dva tlumočníci. Pokud se neznají z předešlé práce, musí se nejprve seznámit. Jde o to, aby zjistili vzájemné návyky a preference a domluvili si zasedací pořádek. Je dobré si uvědomit, že proti sobě nebojují jako konkurenti, ale pracují na bázi jednoho týmu. Dobrá atmosféra v tlumočnické kabině představuje pro kvalitní práci nezbytnost.

Tlumočnická kabina má svá pravidla

Stejně tak se tlumočníci musí před začátkem akce dohodnout, po jak dlouhé době se budou střídat a na jaký signál. Někdo je zvyklý na výměnu po deseti minutách, jiný se vyčerpá až po půl hodině. Každopádně velice významnou roli hraje to, aby si momentálně odpočívající tlumočník nedal „šlofíka“. Naopak, měl by sledovat kolegův výkon, v případě nutnosti vypomoci a plynule navázat v tlumočení po dalším „střídání stráží“.

A na závěr několik praktických rad, jak co nejlépe používat tlumočnickou kabinu. Vypnout mobilní telefony je samozřejmost. Důležité je ovšem také nezapomenout na psací potřeby, hlasitost notebooku snížit na minimum, nápoje rozmístit do bezpečné vzdálenosti a maximálně pečovat o osobní hygienu.