Kasza, gulas, kafévárosz a jiná podivná slovíčka v maďarštině

Pokud se Maďaři od zbytku Evropy něčím liší, pak je to jejich zvláštním jazykem, který se pro většinu turistů stává noční můrou. Žádnému jinému evropskému jazyku se nepodobá. Dokonce ani finštině, která rovněž – jako maďarština – patří mezi ugrofinské jazyky. Maďarský jazyk tedy považuje drtivá většina cizinců za naprosto exotickou „hatmatilku“, které nikdy neporozumí.

O to více v něm najdeme zajímavých, ba přímo bizarních výrazů, nad kterými stojí za to se pozastavit trochu déle.

Mnohým našincům maďarština zní, jako kdyby někdo mluvil česky pozpátku. Navíc jim připadá veselá, proto vznikla řada vtipných a samozřejmě vymyšlených slov, maďarštinu parodujících. Jen namátkou vybíráme pár příkladů z těch slušnějších:

  • kamzík – terénkoza,
  • Tatra 613 – papalászfárosz,
  • hřbitov – túhároszkemp,
  • důchodce- usztván lety a samozřejmě slavná
  • sekretářka – kafévárosz.

V případě maďarštiny nemůžeme spoléhat na to, že si jsou mnohá slova v celé Evropě podobná. Mají totiž latinský základ, což v případě maďarského jazyka neplatí. Pouze u několika málo slov, která turisté často používají, i v Maďarsku respektují jejich mezinárodní podobu. Platí to pro výrazy jako banka, toaleta, WC, restaurace či internet…

Bez slovníku se však raději do Maďarska nevydávejte.

Češtině podobná slova v maďarštině

I když se to na první poslech nezdá, maďarština disponuje zhruba 6 stovkami slov přejatých ze slovanských jazyků. Nejvíce se čerpalo z oblastí zemědělství, řemesel a církevního života. Například hodně podobně znějí slova kosa („kasza“), seno („széna“) nebo mlýn („malom“), zcela stejně pak třeba a kabát („kabát“). Z doby husitské pronikla do maďarštiny slova puška („puska“) a tábor („tábor“).Funguje to však i obráceně. Čeština si z maďarštiny též vypůjčila celou řadu slov, reflektujících především vynikající maďarskou kuchyni a žhavou kulturu. Stačí si vzpomenout na slůvka čardáš („csárdás“), guláš („gulas“) a samozřejmě segedín („szeged“).

Maďarské jazykolamy a přísloví

Pokud si chcete zlomit jazyk, naučte se nejdelší maďarské slovo. Šup s ním raději na samostatný řádek, zaslouží si to:

Folyamatellenőrzésiügyosztályveze¬tőhelyettesképesítésvizsgálat.“

Česky to znamená přezkoumání kvalifikace zástupce vedoucího oddělení pro řízení procesů. Užitečné, že? Maďaři používají též řadu opravdu zajímavých přísloví. Příklady?

  • Ez nekem kínai.“ (Doslova: Je to pro mě jako čínština. Volně: Je to pro mě španělská vesnice.)
  • Örül mint majom a farkának.“ (Být šťastný jako opice, která se těší ze svého ocásku.)
  • „A béka feneke alattpod.“ (Doslova: Zadkem žáby. Volně: Na velmi slabé úrovni.)