Transkreace, její tajemství a využití v překladech

Za vrchol překladatelské práce se často považuje činnost zvaná tak trochu čarodějně transkreace. Jak ovšem název napovídá, není to žádné kouzlení. Jedná se o uplatnění kreativních postupů (creation) při převodu textu z nebo do cizího jazyka (translation). Používá se především, ale nikoliv pouze, při překladech marketingových textů.

Transkreaci ve své podstatě považujeme za marketingový nástroj, který kombinuje překlad, tvůrčí psaní a znalost jazyka a kultury dané země. A zároveň představuje jednu z klíčových pomůcek při dobývání nových obchodních trhů v zahraničí.

Jak probíhá transkreace v praxi

Při transkreační práci musí tedy překladatel nejen dokonale ovládat cizí jazyk, ale zároveň i další dovednosti. Mimo jiné znát cílový trh a cílovou skupinu, pro kterou překládá, a také musí disponovat nápaditostí a schopností si hrát s jazykem, metaforami a slovními významy.Typická transkreace se týká například situace, kdy se ve výchozím textu nachází nějaká slovní hříčka, dvojsmysl nebo vtip. Nelze je přeložit doslovně, ale transkreator musí vymyslet, jak tuto ošemetnou věc v cílovém jazyce co nejlépe zachovat, aby zůstala srozumitelná a pokud možno i zábavná také pro cizince. Ani v případě, kdy text obsahuje odkazy na filmy, pohádky či písničky, se bez transkreace rozhodně neobejde.

Odlišnosti cizích trhů vyřešíte s transkreací

Transkreace se používá především pro reklamy, slogany či jiné marketingové texty, zkrátka všude, kde nejde „pouze“ o slova. Zvyklosti různých jazyků a kultur se liší, a pokud to zadavatelé ve své marketingové komunikaci nevezmou v potaz, mine se účinkem. Nejde jen o to, aby se text přeložil věrně či přesně, ale aby stejným způsobem, jako v původním jazyce, zaujal, pobavil nebo klidně i pobouřil. Aby si jej čtenáři nejen přečetli a pochopili, ale aby je vedl například ke koupi produktu.

A jaké další materiály si použití transkreace rozhodně zaslouží? Zaměřte se na příspěvky na sociálních sítích, produktové popisky, články na profesním blogu nebo tiskové zprávy, prostě vše, čím chcete účinně oslovit potenciální zahraniční partnery či zákazníky.