Nová latinka, kajak a další zajímavosti z turečtiny

Začneme-li sčítat, vyhoupne se turečtina mezi nejrozšířenější jazyky na světě. V Turecké republice jí hovoří kolem 55 milionů lidí, početné turecké menšiny žijí také v Německu, Bulharsku a na Kypru. Dohromady to dělá celkem úctyhodných 70 milionů rodilých mluvčí.

Turečtina patří společně s jazyky Uzbeků, Ázerbájdžánců, Turkmenů, Kazachů, Kyrgyzů, Ujgurů a Jakutů mezi turkické jazyky, avšak dlouhá staletí byla pod silným vlivem arabštiny a perštiny. Z obou jazyků v minulosti převzala celou řadu slov a jazyk se zapisoval arabským písmem, říkalo se tomu osmanská turečtina.

Vývoj tureckého jazyka v posledních staletích

Současná podoba turečtiny se od té osmanské zásadně liší, a to díky jazykovým reformám, které proběhly za vlády Kemala Atatürka ve 20. letech 20. století. V novinách tehdy vycházely seznamy nových slov, které si čtenáři měli zapamatovat. Turečtina se navíc začala zapisovat upravenou verzí „naší“ latinky.Kdo se však zajímá o tureckou historii nebo literaturu, bez znalosti arabského písma se neobejde. Obrovskou výhodu tureckého jazyka naproti tomu představuje fakt, že se čte přesně tak, jak se píše. Při výuce slovíček navíc mohou pomoci turecké výrazy, které se ujaly v mnoha jazycích. Jedná se například o „jogurt“, „kayak“, „kiosk“ nebo „divan“ – překlad snad ani není nutný.

Lehkosti a těžkosti turečtiny

Chcete se naučit turecky? Turečtina se řadí, stejně jako japonština nebo korejština, mezi jazyky aglutinační. Pro ně je typické, že slova a gramatické jevy se tvoří připojováním přípon nebo záložek (opak předložek). Jedno slovo tak často odpovídá několika slovům v češtině. Turečtina nemá rody, takže například slovo „arkadaş“ (přítel) označuje osobu v ženském i mužském rodě. Také nerozlišuje příslovce od přídavných jmen a má pravidelné časování a skloňování.

Českým studentům se na první dojem může turečtina zdát jako velmi složitý a těžký jazyk. Napomáhá tomu i skutečnost, že má úplně jiný systém než čeština. Na druhou stranu po bližším seznámení zájemci zjistí, že turečtina má oproti češtině mnohem jasnější členění a jednoznačnější pravidla. Pokud si je osvojí, mají téměř vyhráno.