Podrobnosti a povinnosti soudního překládání

Běžnému komerčnímu překládání a tlumočení se dnes může věnovat prakticky každý a o jeho úspěchu rozhoduje trh. Základní pravidlo zní jednoduše: jsi dobrý = máš zakázky, nejsi dobrý = smůla. Soudní tlumočník však působí ve veřejnoprávní rovině a překládá listiny, na jejichž základě rozhoduje soud. Jeho práce je tak mnohem odpovědnější.

Soudní překlad, kterému se někdy říká také úřední překlad nebo překlad s kulatým razítkem, představuje typ překladu dokumentu, který vyžadují zejména úřady a to jak české, tak i zahraniční. Nejčastěji se jedná o diplomy, rodné a oddací listy či výpisy z rejstříku trestů. Nemůže je však provádět každý, ale pouze překladatel, který byl jmenován soudem.

Soudní překlad a jeho náležitosti

Jak soudní tlumočník při překladu dokumentu postupuje? Nejprve ho samozřejmě přeloží, pak originální dokument neoddělitelně, obvykle provázkem, sváže s překladem a svojí tlumočnickou doložkou. Poté se takto svázaný dokument orazítkuje tak, aby již jeho jednotlivé části nešly bez porušení oddělit. Porušené soudní překlady pochopitelně nejsou platné. Proto úředníci doporučují, aby si žadatelé vždy z dokumentů nechali vyhotovit notářskou kopii.Razítko soudního překladatele má zásadně kulatý tvar. Zfalšování není možné, neboť ho lze vyrobit pouze na pokyn soudu. Kromě razítka představuje nutnou součást soudního překladu také doložka, na níž se uvádí pořadové číslo překladu, u kterého soudu je zapsaný a kdo dokument překládal.

Další náležitosti pro soudního překladatele

Překladatel musí na vyžádání předložit svůj tlumočnický deník ke kontrole soudu, který jej jmenoval. V deníku podrobně zapisuje kdy, co, komu a pod jakým pořadovým číslem překládal. Lze tedy podle něj velice snadno ověřit, je-li překlad pravý.

Na naprostou většinu jazyků u nás soudního tlumočníka seženete, ALE… soudní tlumočníci mají povinnost překlad vytvořit pouze v případě státních orgánů. Spoustu jazyků u nás soudně překládá jen několik málo překladatelů, v případě jejich časové vytíženosti máte často smůlu. Největší jistotu zajištění soudního překladu v takovém případě poskytuje specializovaná překladatelská agentura se širokým záběrem poskytovaných jazyků.