Apostila na dokument z Ázerbájdžánu

Potřebujete-li potvrdit platnost dokumentu vydaného v Ázerbájdžánu (hlavní město Baku), obraťte se s důvěrou na nás a my vše zařídíme. Zásluhu na tom mají dva faktory: apostila a naše zkušenosti.

Apostila, zvláštní doložka předepsaného formátu a znění, potvrzuje pravost podpisu, pečeti, razítka nebo dokumentu. Nahrazuje složitější a zdlouhavější proces superlegalizace a připojuje se formou doložky na závěr dokumentu.

Použít apostilní doložku lze pouze mezi státy, které podepsaly Haagskou úmluvu o zrušení požadavků ověřování cizích veřejných listin. Ázerbájdžán mezi tyto země patří od 29. července 2014, proto vyřízení apostily nic nebrání. Procesně se ovšem musí precizně dodržet oficiální postup a různá nařízení, který raději svěřte do rukou profesionálů.

Které dokumenty z Ázerbájdžánu potřebují apostilu

K nejčastějším dokumentům z Ázerbájdžánu, ke kterým je třeba apostila, patří diplomy (certifikáty, akreditace a jiná vysvědčení) a matriční dokumenty (rodný list, úmrtní list, způsobilost k uzavření manželství). Vždy – ať už se jedná o maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom či oddací list – je nutné vyhotovit jejich soudní překlad z ázerbájdžánštiny (za 3 000 Kč, u starších dokumentů z ruštiny za příjemných 750 Kč).

Apostilu budete potřebovat i na další veřejné listiny a dokumenty z Ázerbájdžánu, například na obchodní listiny (notářské zápisy, společenské a zakladatelské listiny) a plnou moc (čestné prohlášení, formuláře a certifikáty, prohlášení o vycestování ze země).

Postup při vyřízení apostily pro dokumenty z Ázerbájdžánu

Jak pro vás vyřídíme apostilu na dokument (diplom) z Ázerbájdžánu pro použití v ČR co nejrychleji? Pro vás se jedná o několik jednoduchých kroků:

  1. Dodáte nám apostilovanou originální listinu (nikoliv jen notářsky ověřenou kopii) a plnou moc opravňující k vyřízení apostily. Vše můžete přinést osobně, nebo poslat poštou.
  2. Originální listina musí obsahovat zákonné náležitosti a splňovat požadavky veřejné listiny (razítko a podpis daného veřejného orgánu).
  3. Po převzetí dokumentů připravíme cenovou kalkulaci (bez cen za kolky na ministerstvech a poplatky ambasád) včetně termínu vyhotovení. Celková cena se pohybuje kolem 25 000 Kč, dodání službou DHL v rozmezí 2 000 až 2 500 Kč.
  4. Realizujeme apostilu dle domluvy. Všechno to zabere 20 až 30 pracovních dnů.
  5. Vyřízenou apostilu s dokumentem vám předáme (opět osobně, nebo poštou).