Studium jazyka může být pěkná divadelní hra.

Jak netradičně na výuku jazyků (10.) – metoda Act & Speak

Kdo si hraje, nezlobí. A kdo hraje, dobře a efektivně se učí cizí jazyk. Alespoň to tvrdí výuková metoda Act & Speak („Hraj a mluv“). Na pomoc si bere divadlo. A nebojte se, že výsledky přináší jenom hercům a jiným vyloženě extrovertně zaměřeným jedincům.

Není překvapením, že výuka Act & Speak se osvědčila především u dětí, ovšem nemusí se omezovat pouze na ně.

Jak funguje metody Act & Speak

Průběh jednotlivých lekcí může být značně odlišný, jedno však mají společné: akci, pohyb a improvizaci. Studenti nesedí v lavici, mnohem více se zaměřují na použití jazyka v konkrétní roli a situaci, studují scénář a sami ho svou tvorbou aktivně rozvíjejí.


  • Přečtěte si o dalších metodách v našem seriálu o netradiční výuce jazyků: Metoda drilu.

Speciální scénáře pro jazykovou metodu Act & Speak neodpovídají svou koncepcí běžné dramatické hře, právě naopak. Zapomeňte na hlavní roli a na kompars, každý student dostane stejný prostor, aby se všichni během přípravy představení rovnoměrně zapojili.

Slyšeli jste dobře představení, neboť cíl celého studijního snažení tvoří skutečný (veřejný) výkon na pódiu. V první části procesu se však studenti učí repliky všech rolí a teprve v průběhu dalších vyučovacích hodin dospějí k rozhodnutí, kterou postavu chtějí ztvárnit.

Techniky využívané v jazykové metodě Act & Speak

Pro správné procvičení a zdokonalení jazykových dovedností používá výuková metoda Act & Speak množství zajímavých a účinných technik. Patří mezi ně například:

  • Tvorba vlastních textů a jejich hraní,
  • miniaturní, humorné scénky uvádějící do praxe gramatiku,
  • studium úryvků z jiných divadelních her,
  • psaní a režírování scén,
  • důraz na intonaci, která zlepšuje výslovnost,
  • bohatost textů na slovní zásobu,
  • písničky, básničky, říkanky, komunikační a jazyková cvičení.

Tvůrcem metody Act & Speak je učitelka angličtiny Barbora Dočkalová, iniciátorka a organizátorka projektu Divadlo jazyků. Řadu prvků z „Hraj a mluv“ využíváme i na našich jazykových kurzech angličtiny, němčiny, čínštiny atd.