Přestávka u simultánního tlumočení neslouží ke kafíčku.

Proč mají tlumočníci přestávky a střídají se

Na první pohled vypadá tlumočení jako zábava, jako snadná práce, kterou může dělat každý. Není to tak a možná vás překvapí hned základní pravidlo simultánního tlumočení: vyžaduje účast dvou tlumočníků. Dvojnásob to platí při akcích intenzivních, časově rozsáhlejších a tematicky obtížných.

A nepsané pravidlo číslo dvě říká: špičkový tlumočník se na tlumočení pečlivě připraví i tím, že si dobře odpočine, zejména si dopřeje kvalitní spánek.

Princip simultánního tlumočení tvoří tlumočení v technicky vybavené kabince, v níž tlumočník se sluchátky překládá každé řečené slovo do cílového jazyka, jehož příjemci též mají sluchátka. Nejširšího využití získává na velkých kongresech, mezinárodních konferencích a na jednáních politických skupin či vrcholových manažerů.

Jak dlouho vydrží tlumočník překládat

Vědecké výzkumy dokázaly, že kvalita tlumočení zkušeného simultánního tlumočníka začíná klesat zhruba po 35 minutách, ovšem tlumočník si to uvědomuje až po dalších 10 minutách. Z toho vyplývá, že přestávku (nebo střídání) by si měl dopřát už po půlhodině, nikoliv až po třičtvrtěhodině.

Tento interval se může ještě zkrátit v případě tlumočení mimořádně náročných textů zahrnujících data, čísla, odborné výrazy apod.Důležité je zároveň, aby druhý tlumočník (který nahradí původního) sledoval dosavadní tlumočení, věděl, o čem se mluví a bez problémů „naskočil do akce“. S tím také souvisí společná příprava obou tlumočníků před vlastním výkonem tlumočnické činnosti.

Zapomínat se nesmí ani na zajištění dalších podmínek pro kvalitní práci tlumočníka. Mezi ně patří:

  • Kvalitní poslech,
  • přímý výhled na řečníka a promítací plochu,
  • přísun dostatečného množství tekutin,
  • ergonomické přizpůsobení pracovního prostředí
  • důstojné pracovní podmínky.