Jazyková metoda Duolingo, to je výstup schod za schodem.

Jak netradičně na výuku jazyků (17.) – metoda Duolingo

Bezplatná platforma pro výuku cizích jazyků Duolingo se na českých školách stala jedním z nejvíce skloňovaných slov. Kantorům slouží jako atraktivní doplněk k výuce angličtiny, žákům zajišťuje individuální tempo výuky a díky odměnám i motivaci. Podívejme se společně na výhody i nevýhody této metody.

Internetový systém Duolingo se hojně využívá například na učilištích, kde jsou mezi žáky velké znalostní rozdíly. Avšak vyučující německého, italského či ruského jazyka mají smůlu, neboť česká mutace Duolinga funguje pouze pro angličtinu.

Popis principu Duolinga

Hravou online výuku Duolingo ale samozřejmě používají i jednotlivci, kteří se chtějí cizí jazyk naučit či se v něm zlepšit. Na celém světě je jich údajně více než 300 milionů. A to nejlepší z celého systému využíváme i v našich jazykových kurzech.


  • Přečtěte si o dalších metodách v našem seriálu o netradiční výuce jazyků: Nepustilova metoda.

Jak Duolingo funguje? Každý uživatel má takzvaný jazykový strom svého postupu s různými gramatickými či lexikálními jevy, kterým se říká dovednosti. Každá dovednost obsahuje lekce, které je nutno zvládnout, aby bylo možné otevřít další část.

Dovednosti představují určitá témata. Může se jednat buď o gramatické jevy (například množná čísla, slovesa, zájmena, předložky), nebo o okruhy slovní zásoby (třeba zvířata, barvy, rodina či jídlo). Čím méně chyb uživatel v lekci udělá, tím rychleji jí projde. Za každou lekci, kterou lze kdykoliv podle potřeby opakovat, uživatel získá 10 bodů.

Hravé a dobře dostupné Duolingo

K výhodám Duolinga patří skutečnost, že se přizpůsobí stylu učení uživatele. Ten okamžitě uvidí, které odpovědi provedl správně. Motivaci zajišťují virtuální peníze, které odemykají nové úrovně. Lekce jsou navíc velmi intuitivně postavené a učení se cizího jazyka zde opravdu znamená hru.

Napomáhají tomu i animované postavičky, které účastníky celým kurzem doprovázejí. A v neposlední řadě je důležité, že zájemci mohou díky přehledným mobilním aplikacím pro iPhone i Android používat platformu Duolingo kdykoli a kdekoli.

Pokud studenti zvládnou angličtinu, pak jsou jim skrze ní otevřené další jazyky. Anglická mutace jich totiž nabízí více než tři desítky včetně esperanta či svahilštiny. Vzhledem k tomu, že Duolingo bylo oficiálně spuštěno teprve v roce 2012, jedná se o obdivuhodný výkon.