Jemná krása Běloruska. Nečekané souvislosti běloruštiny.

Křupani, prezidenti a další zajímavosti z běloruštiny

Bělorusko patří k zemím, kde se mluví dvěma úředními jazyky: běloruštinou a ruštinou. Výsledkem dlouholetého vlivu bývalého Sovětského svazu na toto území a současnou, na Rusko orientovanou politikou prezidenta Lukašenka, je dominantní užívání ruštiny ve všech sférách společenského života s výjimkou národní literatury a částečně hudby.

Mluví se tedy v Bělorusku vůbec bělorusky?

V omezené míře běloruský jazyk užívají i státní orgány a povinně se vyučuje na školách, ale pouze jako druhý jazyk. Jinak ve školách probíhá výuka v ruštině, naopak značnému rozšíření se běloruština těší mezi tamní politickou opozicí a na internetu.Podle průzkumů běloruštinu denně používá v Běloruské republice jen asi 30 procent lidí. „Bělorusky se mluví skoro jen na venkově a ve městech ji zhusta pokládají za příznak křupanství, ve školách se učí téměř výhradně rusky a v běloruštině toho vychází pramálo,“ řekla o postavení běloruštiny publicistka Petruška Šustrová.

Jak se domluvit bělorusky

Ačkoli tedy běloruským jazykem lidé v Bělorusku téměř nehovoří, rozumí mu. To je pro případné nerusky hovořící cestovatele z České republiky docela výhoda, neboť běloruština stojí mnohem blíže češtině než třeba ruština nebo ukrajinština. Spousta slov je velmi podobná, čerpá i z polštiny a je velká pravděpodobnost, že Čechům budou lidé rozumět, když na ně promluví jednoduchou češtinou.

Posuďte z několika běloruských příkladů sami:

  • Dzień dobry“ (Dobrý den),
  • Jak majeśsia?“ (Jak se máš?),
  • Da pabačeńnya“ (Nashledanou),
  • Jak vas zavuć?“ (Jak se jmenujete?),
  • Nie razumieju“ (Nerozumím),
  • Dziakuj“ (Děkuji).

Když vám bude nejhůř, použijte věty „Ya qaçu pitç“ (Mám žízeň) nebo „Ya halodni“ (Mám hlad).

Slavné osobnosti narozené v Bělorusku

A s kým jste si mohli nebo ještě stále můžete v běloruštině popovídat? Chelkem zajímavý seznam tamních rodáků obsahuje jména jako izraelský prezident Šimon Peres, spisovatel Adam Mickiewicz, zpěvák a skladatel Czeslaw Niemen, tenistka Victoria Azarenka nebo trojnásobná olympijská vítězka v biatlonu Darja Domračeva.