Bez komunikace není jazyka. A naopak.

Jak netradičně na výuku jazyků (14.) – Komunikativní metoda

Už mnohokrát se při výuce jazyků potvrdilo, že tradiční metoda drilu (pozor, nezaměňovat s alternativní metodou drilu!) s důrazem na gramatiku, četbu a psanou komunikaci trpí značnou nevyvážeností. Naštěstí již existuje řada novátorských výukových postupů s mnohem vyšší efektivitou. K těm nejrozšířenějším patří komunikativní metoda.

Na mnoha školách se však „slepé biflování“ stále ještě používá. Takový absolvent sice dokonale zná všechny gramatické či syntaktické vychytávky cizího jazyka, umí napsat krásný dopis, ale v restauraci, hotelu nebo na letišti se nedomluví. S použitím komunikativní metody při výuce se mu to nestane.

Základní principy charakteristické pro komunikativní metodu

Jak název napovídá, komunikativní metodika je založena na komunikaci žáka ve studovaném jazyce. Hovor v mateřštině se omezuje na nutné minimum, což vytváří autentické prostředí pro studium příslušné cizí řeči. Zároveň se tím studenti postupně oprostí od závislosti na mateřštině a naučí se přemýšlet v jazyce cizím.


  • Přečtěte si o dalších metodách v našem seriálu o netradiční výuce jazyků: Helen Doron.

Důraz se v této metodě klade na co největší praktičnost a (tolik nenáviděnou) gramatiku studenti vstřebávají přímo v kontextu konkrétních situací. Při výuce však zdaleka nejde pouze o mluvení, komunikativní metoda si zakládá na své komplexnosti. Tedy nejen na mluvené komunikaci, ale také na té psané, na poslechu i na řečové improvizaci.

Jak se učí cizí jazyk s komunikativní metodou

Výukový postup v komunikativní metodě dále staví na adresnosti, kdy se vyučující přizpůsobuje potřebám studentů, nikoli naopak. A třetí, neméně důležitý prvek představuje užitečnost. Proto se ve výuce klade důraz na praktická témata a situace každodenního života, do nichž se studenti při svých výjezdech do zahraniční určitě dostanou. Tady přichází na řadu právě ona zmiňovaná restaurace, hotel nebo letiště.

Využití techniky je při takovém stylu výuky samozřejmostí, ať už se jedná o internet, audio či video výukové materiály. Atraktivitu výuky a motivaci studentů zvyšují různé písničky, ukázky z filmů či seriálů nebo úryvky z časopisů. Vhodné jsou i nahrávky s různými ruchy, například na ulici nebo v dopravních prostředcích. A nesmí chybět ani uvolněná a neformální atmosféra, neboť v pohodovém prostředí se nejlépe komunikuje.