Ve dvou se to táhne. LAMP je o komunikaci ve skupině.

Jak netradičně na výuku jazyků (2.) – metoda LAMP

Kdepak, nejedná se o žádné biflování pod lampou, právě naopak. Při využití výukové metody LAMP se počítá s výrazným zapojením studenta do „života“, s mluvením a s podněcující, tvořivou činností těsně spjatou s konkrétním jazykem.

LAMP znamená mluvit

Metoda LAMP se volně překládá „naučte se málo a použijte hodně“ (Loop Mediated Isothermal Amplification). Jazyková výuka se zaměřuje zejména na běžnou konverzaci. Není to tak, že se učíte samostatně oddělitelné věci (jako při tradičním pojetí), nýbrž rovnou slovíčka a gramatiku v souvislostech a v situacích, které mohou nastat a jsou součástí každodenního života.

Hodně se sází na dialog i monolog. Důležité je mluvit, mluvit a mluvit.

LAMP vede k pozitivní vazbě

Jedním z cílů metody LAMP je také vytvořit u studenta kladný vztah jazyku. Může vzniknout třeba i překládáním zajímavých článků a textů, sledováním filmů v originále, četbou zjednodušených knih atd. V České republice sice jazykovou školu se specializací na LAMP nenajdete, avšak to nejlepší z ní využíváme na jazykových kurzech u nás.

LAMP uvolňuje mysl

Podobně jako u jiných alternativních metod i LAMP používá techniky sloužící k uvolnění studentů a jejich co nejlepšímu naladění na výuku. Nemusí tedy probíhat klasicky v lavicích, avšak v pohodlných křesílkách nebo na polštářích na zemi, hraje relaxační hudba a často se zařazují pohybová cvičení. Zdi zdobí plakáty s frázemi a rčeními.


  • Přečtěte si o dalších metodách v našem seriálu o netradiční výuce jazyků: AVGS.

Díky zapojení více smyslů si žáci lépe zapamatují probírané učivo. Výuka je mnohem zábavnější, hodina rychle uteče a navíc dochází ke spuštění paměťového mozkového centra.