Hebrejština patří mezi staré a vznešené jazyky.

Bible, gezerský kalendář a další zajímavosti z hebrejštiny

Při studiu hebrejského jazyka se ponoříte do světa starého a velmi významného jazyka, který je stále živý. V písmu, modlitbách a k výuce v židovské komunitě se používá klasická hebrejština už více než dvě tisíciletí. Její existence však spadá dokonce už do roku 1100 před Kristem.

Hebrejština patřila ve své starověké a biblické formě do skupiny semitských jazyků. V současnosti však dochází k rozporům, zda se moderní hebrejština, kterou se mluví v Izraeli, skutečně dá ještě považovat za jazyk semitský. Indoevropské jazyky totiž na ni měly velký vliv, proto se objevují i názory, že by hebrejština měla již patřit do skupiny jazyků indoevropských.

Kolik lidí mluví hebrejštinou?

Dnes je hebrejština jedním ze dvou úředních jazyků v Izraeli (druhým je arabština), kde s ní mluví více než 7 miliónů Izraelců. V USA s ní hovoří 200 tisíc lidí a pro židovský národ po celém světě je to hlavní jazyk.V dobách minulých přebírala hebrejština slova z aramejštiny a arabštiny, dnes je na ní patrný vliv ruštiny a angličtiny. Ostatně samotné slovo „hebrejština“ pochází z řečtiny.

Vývoj hebrejského jazyka

Traduje se, že již od středověku byla hebrejština mrtvým jazykem. Není to však úplně pravda. Od 10. století nahradily hebrejštinu jazyky lokalit, kde se Židé pohybovali, tedy arabština, řečtina, němčina, aramejština, ale také třeba čeština. Její postavení v jazyce psaném jí však zůstalo. V hebrejštině se psaly například komentáře k Bibli, objevovala se i v literatuře.

A tak se hebrejština dál vyvíjela, vznikala nová slova.

Dochovaná literatura ukazuje jazykový vývoj hebrejštiny v jednotlivých etapách. K změnám došlo v původní slovní zásobě, ale základ gramatiky zůstal v podstatě stejný. Ten kdo umí moderní hebrejštinu, nemá tedy problém přečíst si hebrejskou literaturu středověku a renesance či nějaký biblický text.

Hrst zajímavostí z hebrejštiny

  • Hebrejské písmo se vyvinulo z fénického.
  • Nejstarší dochovaný hebrejský text je tzv. gezerský kalendář z 10. století před n. l.
  • Mezi další velmi staré písemné památky náleží např. Samařská ostraka, Tel Aradu, Šíloašský nápis či Lakíšská ostraka.
  • Hebrejština se píše zprava doleva.
  • Hebrejské číslice tvoří kvazi-desítkový abecední číselný systém, uspořádaný z řeckých číslic už na konci 2. století př. n. l. a využívající písmena hebrejské abecedy.