Nepustilova metoda vás chytne a už nepustí.

Jak netradičně na výuku jazyků (16.) – Nepustilova metoda

Podává se tu obraz jazyka, zejména jeho gramatické struktury (a následně i stylistiky a tvorby slov) z ptačí perspektivy, globálně, z nadhledu. Nejde tedy o piplání se s podružnými jevy a opatrné okusování a ochutnávání zdechliny, nýbrž o orlí střemhlavý let přímo na kořist.“ Takto o Nepustilově metodě výuky cizího jazyka mluvil sám její autor, brněnský psycholog a pedagog Vladimír Nepustil.

Nepustilova výuka se řadí k metodám drilu neboli cviku. Nejtypičtější z nich je metoda drilu a používají neustálé opakování probíraného jevu, dokud není v hlavě studenta zafixován natolik, že se stává automatickým – reflexem. Ne že by Nepustilova metoda totálně ignorovala vysvětlování gramatiky, ale veškerá gramatika nutná pro danou úroveň se probírá pomocí logického výkladu v tabulkových přehledech hned v prvních hodinách.

Učitel jako klíč Nepustilovy metody

Bezprostředně po výkladu následuje vlastní drilová část, v níž si studenti dlouhým opakováním různých vazeb všechny nové poznatky zafixují. Hlavně v této fázi hraje důležitou roli osobnost učitele, neboť žáci by se neměli nudit a pouze automaticky opakovat slovní spojení či vazby. Naopak, ideální formu představuje soutěž na rychlost a ani trochu adrenalinu není na škodu.


  • Přečtěte si o dalších metodách v našem seriálu o netradiční výuce jazyků: Wattsenglish.

Pro výuku této metody je určitě vhodnější český lektor, který dokáže nejlépe vnímat specifické problémy českých posluchačů při učení se cizímu jazyku. A navíc drilová cvičení se bez českého mluvčího, plnícího také funkce objasňovací a hodnotící, neobejdou. Nezáleží přitom, jedná-li se o kurz angličtiny nebo třeba čínštiny.

Proč je četba v Nepustilově metodě tak důležitá

Třetí fázi Nepustilovy metody tvoří četba cizojazyčných textů, kterou považuje Vladimír Nepustil za zásadní. „Kdo nečte, zabíjí všechno, co se naučil. Bez četby se tato metoda vsakuje do písku!“ Právě při četbě atraktivních textů si student nenásilným způsobem rozšiřuje svoji slovní zásobu a navíc tato činnost silně motivuje, protože čtenář chce danému textu porozumět.

V Brně stále funguje Nepustilova jazyková škola, která metodu využívá. Dříve, než v roce 1995 zemřel, ji vedl sám autor této metody. Základních principů inspirovaných Nepustilovou metodou však využívá celá řada dalších výukových institucí – včetně naší agentury JSV International Assistant Service s.r.o.