Tlumočník by se měl v kabině dobře cítit.

Podklady pro tlumočníka jako základ kvalitní konference

Pokud si organizátor nějaké konference či symposia se zahraniční účastí myslí, že sehnáním kvalitního tlumočníka jeho práce končí, hluboce se mýlí. Riskuje totiž, že akce nesplní jeho očekávání a zahraniční hosté odjedou rozladění. A stejné pocity bude mít i tlumočník, který už příště určitě na další spolupráci nepřistoupí.

Jak se podobnému zklamání vyhnout? Máme pro vás pár tipů, podle kterých se na spolupráci s tlumočníkem připravíte co nejlépe. Na výsledku celé akce to bude hodně znát.

Krok 1 – pečlivá příprava

Simultánní tlumočení patří z mentálního hlediska k nejnáročnějším aktivitám. Proto musí organizátor eventu zajistit, aby se tlumočníkovi pracovalo dobře. Nezbytnou podmínku představuje včasné předání materiálů – odborníci tvrdí, že tlumočit bez přípravy je jako operovat bez znalosti pacientovy karty. Čím lépe bude tlumočník znát dané téma, tím efektivněji bude pracovat, což je samozřejmě v zájmu zákazníka.Tlumočník by měl předem porozumět klíčovým myšlenkám sdělení, aby usnadnil posluchačům jejich pochopení. Nezbytné je to především u vědeckých a odborných projevů, kdy může být myšlenka dosti komplikovaná (u politických projevů až nesrozumitelná).

Krok 2 – na tlumočnické technice nešetřete

V podkladech pro tlumočníka není od věci ani seznam specializovaných termínů, které budou mluvčí používat, a včasné upozornění na citáty, historické odkazy, narážky, slovní hříčky, zkratky, data nebo vtipy. Těmi by se však z důvodu jejich časté nepřenositelnosti do jiných kultur mělo šetřit.

Velice důležitý bod tvoří tlumočnická technika, tedy kvalitní mikrofony, sluchátka pro tlumočníka a vlastní kabina. Z ní je třeba mít přímý výhled na řečníka, aby tlumočník také vnímal jeho gesta a mimiku. V kabinách pracují tlumočníci většinou ve dvojici, střídat by se měli maximálně po dvou hodinách. Dostatek tekutin, pohodlné židle či větrání jsou samozřejmostí. Pokud se k tomu smluvně nezavázal, může tlumočník odmítnout pracovat v nedůstojných podmínkách.

Krok 3 – mluvčí by si měl dát záležet

Není od věci připomenout si pár pravidel pro spíkry. Když nebudou dodržovat běžné tempo řeči, dostanou simultánní tlumočníky do velkých problémů. Dále by mluvčí měli hovořit:

  • srozumitelně (neodbývat výslovnost),
  • jasně (to neznamená křičet!),
  • zřetelně (dávat si pozor především na cizí a komplikovaná slova),
  • na mikrofon (stojí za to vyzkoušet si to předem).

A důležitá věc na závěr – poděkujte tlumočníkovi za skvělou práci. Chcete s ním přece vybudovat dobrý vztah, určitě se vám někdy v budoucnu bude tlumočník hodit.