Hurá za alternativní jazykovou výukou!

Jak netradičně na výuku jazyků. Sumarizujeme

V dnešním globalizovaném světě se stává znalost cizího jazyka prakticky nutností a to nejen z hlediska uplatnění na pracovním trhu. Naštěstí už nejsme odkázáni pouze na socialistické školství, výukových metod dnes existuje bezpočet, takže každý si určitě pro sebe vhodnou koncepci vybere. Nejzajímavější a nejpoužívanější z nich jsme vám představili v našem seriálu.

Princip alternativních způsobů výuky cizích jazyků

Jazyková výuka se dělí především na tradiční a alternativní. Výraz tradiční metody zní skoro jako sprosté slovo, ale nemusí tomu tak být. Běžně se s nimi setkáváme v mnoha typech škol, jsou stálé a ověřené v praxi. Jen vyžadují píli a poctivý přístup studentů, což není vždy pravidlem. Pokud ale kantor zkombinuje tradici s moderními postupy, hlavně u dětí a mládeže dosáhne dobrých výsledků.

Vznik alternativních metod je pojí především s kritikou těch tradičních, kterým se vytýkala jednotvárnost, malá aktivita žáků či nízká motivace. Stěžejním bodem výuky se stává žák, důraz se klade na jeho aktivitu a samostatnost.

S alternativními metodami se roztrhl v poslední době pytel, stačí se podívat na internet. Mnohé nabízejí nejefektivnější učení bez námahy, drilu a biflování nebo znalost jazyka za několik týdnů. Na takové je třeba dát si pozor.

Klady a zápory netradičních jazykových metod

Výuka alternativními metodami většinou probíhá v zajímavém prostředí. Studenti nesedí v klasické třídě na židlích, ale třeba v pohodlných křesílkách či na polštářích na zemi. Typický je menší kolektiv a také do výuky se zapojuje více smyslů než jen zrak a sluch. Díky tomu si studenti dané informace lépe a jednodušeji zafixují.

Výuka je tak mnohem svižnější, zábavnější a většinou se velmi často střídají aktivity, díky čemuž nemají studenti pocit únavy a není prostor ani na nudu. Další typický znak většiny těchto metod představuje totální vyškrtnutí mateřského jazyka z výuky a v neposlední řadě důraz na konverzaci. Na gramatiku zapomeňte.

Právě částečné či úplné vypouštění gramatiky a gramatických pravidel z výuky je podle odborníků největší nevýhodou těchto metod. Navíc řada z nich není dostatečně prověřená a vyzkoušená, teprve čas ukáže jejich efektivitu.