Barcelona je katalánskou metropolí.

Mužná hrdost, vedlejší kolej a další zajímavosti z katalánštiny

Ve Španělsku se mluví španělsky, to je jasná věc. Přestože však španělština patří k nejrozšířenějším světovým jazykům, v království na Pyrenejském poloostrově se hovoří i jinými jazyky. Patří mezi ně baskičtina, galicijština a především katalánština. Podívejme se jí alespoň trošku na zoubek.

katalánským jazykem se setkáte nejen v Katalánsku, ale i na turisticky proslavených Baleárských ostrovech (Mallorca, Menorca, Ibiza a Formentera) a v části Aragonie. V miniaturní Andoře dokonce představuje jediný úřední jazyk.

Vztah mezi katalánštinou a španělštinou

I když je Katalánsko součástí Španělského království, těší se značné autonomii a místní se národnostně ostře vyhraňují vůči Španělům. V praxi jsme to ostatně viděli před docela nedávnou dobou, kdy se region pokusil o osamostatnění. A například na prvním stupni základních škol se vyučuje pouze katalánsky a španělštinu mají žáci pouze tři hodiny týdně jako cizí jazyk.Katalánci jsou na svůj jazyk a kulturu hrdí a občas to dávají dost najevo. Proto by turisté měli v této části Iberského poloostrova používat španělštinu opatrně. V Barceloně či plážových letoviscích, kde jsou zvyklí na turisty, to sice moc nevadí, ale ve vnitrozemí to opravdu není vhodné.

Postavení katalánského jazyka v EU

Katalánský jazyk je něco mezi španělštinou a portugalštinou, s určitými vlivy italštiny. Je dobré vědět, že v případě katalánštiny se nejedná o dialekt španělštiny, nýbrž o samostatný románský jazyk, kterým hovoří přibližně 10 miliónů lidí. Byť jde o osmou nejrozšířenější řeč v rámci Evropské unie, nedostalo se jí uznání jako oficiálního jazyka EU. Podivuhodné…

Katalánská výslovnost se v základech podobá španělské. Jsou v ní drobné odlišnosti, ale nikoliv natolik velké, aby činily problémy při konverzaci. Katalánština je v každém případě mnohem tvrdší a rázovitější než španělština. Občas se o ní hovoří jako o jazyce mužném, protože kupříkladu odvrhla mnohé koncovky.

Poznejte katalánštinu skrze slovníček

Co se týče katalánské slovní zásoby, odpovídá více portugalštině. Katalánština je navíc jazyk značně diverzifikovaný, což znamená, že její podoba se podle oblastí poměrně dost liší. Rozdíly jsou ve výslovnosti, slovní zásobě i ve tvoření slov.Závěrem si předveďme nejpoužívanější výrazy. Patří mezi ně „hola“ (ahoj), „bon dia“ (dobrý den), „bona nit“ (dobrý večer), „fins més tard“ (na shledanou), „moltes grácies“ (díky moc), „si us plau“ (prosím), „disculpi“ (promiňte) a „no ho enter“ (nerozumím).