Děti si metodu Total Physical Response úplně zamilují

Jak netradičně na výuku jazyků (7.) – metoda TPR

Pokud se nechceme učit jazyk klasicky, to znamená především biflováním slovíček a gramatiky, můžeme si vybrat z celé řady netradičních metod výuky. Některé z nich jsme si již představili, ale jak je to u dětí? Jaké metody studia cizích jazyků se hodí i pro ně?

Doporučit lze například jazykovou metodu TPR (Total Physical Response). Není však vysloveně výsadou nejmenších studentů nebo úplných začátečníků a dobře se může uplatnit též při hodinách dospělých. Za jejího zakladatele se považuje James J. Aster, na přelomu 80. a 90. let minulého století profesor psychologie na státní univerzitě v americkém San José.

Jak funguje metoda TPR

Lekce TPR rozhodně nejsou nudné, často se využívá mimika, pohybové aktivity, vyprávějí se příběhy či se uvádějí názorné příklady.


  • Přečtěte si o dalších metodách v našem seriálu o netradiční výuce jazyků: Přechodová četba.

TPR využívá principu spojování cizích výrazů s určitou pohybovou aktivitou. V podstatě pouze napodobuje to, co je nám vlastně naprosto přirozené, když se učíme náš mateřský jazyk. Rodiče mluví na dítě, v tu chvíli následuje jeho reakce, a pokud je odezva správná, dočká se pochvaly.

Během výuky TPR se učíte porozumět slovům, aniž byste si je museli překládat. Zkrátka „jen“ napodobujete činnost svého lektora a opakujete jeho slova. U základních pokynů (jako například sedni si, otevři sešit, zavři okno) to problémy nečiní. Postup lze aplikovat taktéž ve spoustě jiných výukových situací, jen musíte zapojit svou představivost.

Výhody metody TPR

  • Poutavé hodiny skutečně studentům pomáhají pamatovat si slovíčka i fráze.
  • Mnoho legrace a dobrá nálada motivují k dalšímu učení.
  • Lze ji využít v malých i velkých skupinách.
  • Efektivita u dětí a mladších žáků je výborná.
  • Není třeba moc výukových materiálů ani sáhodlouhá příprava.

Nevýhody metody TPR

  • Tento způsob učení se hodí zvláště pro začátečníky a děti.
  • Někteří studenti, kteří nejsou na takový přístup zvyklí, se kvůli studu nebudou chtít zapojit.