Romština je zvučný a živý jazyk.

Nyní nabízíme i překlady romštiny

Geografických i sociálních oblastí, ve kterých se využije znalost romského jazyka, u nás najdete celou řadu. Pokud k tomu připočtete sféru školství, státní správy, zdravotnictví a v neposlední době také neziskových organizací, překlady do romštiny rozhodně mají v portfoliu překladatelské agentury své místo.

Překlady do/z romského jazyka zajistíme rychle, kvalitně a za rozumné ceny. K romštině ostatně netřeba přistupovat s předsudky, tento jazyk za sebou má dlouhou a pestrobarevnou historii.

Dějiny a přítomnost romštiny

Romové ve své minulosti putovali různými regiony světa, proto romština přes svůj indický původ obsahuje mnoho přejatých slov. V současnosti vykonává spíše funkci domácího hovorového jazyka s desítkami nejrůznějších dialektů a velice zajímavou fonetikou i slovníčkem.

Ve sféře úřední a vzdělávací se s romským jazykem zatím příliš nepočítá. Jednu dobu se na ministerstvu školství uvažovalo o zavedení romštiny jako volitelného předmětu na základních a středních školách, objevila se též myšlenka výuky romské historie.Dnes se lze romskému jazyku věnovat při studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Studovat ho můžete i na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně či na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice.

Knižní pravidla pravopisu romštiny, romsko-český a česko-romský slovník společně napsaly Hana Šebková, Anna Žigová a Milena Hübschmanová. Zvláště posledně uvedená se považuje za významnou autorku mnohých romských knih.

Další vývoj romského jazyka

Během posledních let to s romštinou šlo trochu z kopce – navzdory tomu, že počet mluvčích romského jazyka dosahuje poměrně vysokého čísla (statistické údaje hovoří o 5 až 12 milionech po celém světě). Mladí Romové se stále častěji snaží mluvit jazykem země, kde žijí. Kombinací těchto zdrojů vznikají slova, která nemají s původní romštinou už mnoho společného.

Ovšem i s tím si umíme poradit. Máte-li zájem o překlady z romštiny (do romštiny), neváhejte a obraťte se na nás.