Matrjoška patří i k ukrajinským symbolům. Naučte se jí rozumět.

Suržyk, rusínština a další zajímavosti z ukrajinštiny

Víte, co je to suržyk? Tento mišmaš ukrajinštiny a ruštiny byste asi těžko dešifrovali. Vliv na jeho vznik měla politika Sovětského svazu. Převládá v něm sice ruská slovní zásoba, ale pravidla gramatiky a výslovnosti vycházejí z ukrajinského jazyka. Uslyšíte ho především ve východních a severovýchodních oblastech Ukrajiny.

Suržyk také výtečně ilustruje současnou složitou lingvistickou situaci na Ukrajině. Jejím oficiálním jazykem je sice ukrajinština, nicméně ve východní části země mluví velká část obyvatel rusky. Jedná se o regiony Charkov, Luhansk, Doněck, Záporoží, Mikolajiv, Dněpropetrovsk, Oděsa, Cherson a samozřejmě též o Ruskem anektovaný Krym.

Co to je a jak vznikl ukrajinský jazyk

K ruštině, a také k běloruštině a k polštině má ukrajinština jakožto východoslovanský jazyk nejblíže, ostatně její nářečí do běloruštiny a polštiny souvisle přebíhají. Rusínština se považuje za jedno z ukrajinských nářečí, mnozí ji však povyšují dokonce na status samostatného jazyka.Oficiální ukrajinština se rodila dlouho a těžce. Do církevních textů prorazila v 16. století, v 17. století o ní už můžeme mluvit jako o spisovném jazyku. Během 19. století došlo k rozkvětu ukrajinské literatury. Na přelomu 19. a 20. století ji ruští a ukrajinští autoři nazývali maloruštinou či maloruským nářečím.

Znáte slavné Ukrajince?

Nejen významní klasičtí ukrajinští spisovatelé (Taras Ševčenko, Ivan Franko, Lesja Ukrajinka nebo Lina Kostěnková) používají k psaní písmo cyrilici (azbuka). Z moderní ukrajinské literatury můžeme jmenovat Ivana Kotljarevského a například v roce 2010 se stala nejlepší ukrajinskou knihou novela Město s obludami od Olese Ilčenka.

Ukrajinština nemá moc dlouhých slov, většina z nich jsou odborná a přejatá z cizích jazyků. Příkladem budiž „дихлордифенілтрихлорметилметан“ s 30 hláskami (česky dyxlordyfeniltryxlormetylmetan). S úspěchem však pochybujeme, že by nejslavnější Ukrajinci jako Vitalij Klyčko (boxer), Milla Jovovich (modeling), Sergej Bubka (skok o tyči), Jana Kločkovová (plavkyně) či Sergej Prokofjev (skladatel) někdy takové slovo v běžné mluvě použili.