Děti jsou zvídavé a snadno se učí.

Jak netradičně na výuku jazyků (15.) – Wattsenglish

Jednu z nejúčinnějších netradičních metod výuky cizí řeči představuje systém zvaný Wattsenglish. Tato metoda k nám v roce 2007 pronikla z Anglie a využívá se především při výuce dětí. Její výhody se používají již v řadě našich mateřských škol, ale i v dalších institucích (to nejlepší z ní ostatně praktikujeme během našich kurzů i my).

Odhady říkají, že skrze „vocingliš“ se u nás vyučuje zhruba 8 tisíc dětí!

Důvody jsou jednoduché. Dnes už nikdo nepochybuje o tom, že malé děti se učí cizímu jazyku daleko lépe a rychleji než dospělí. Přirozenou a nenásilnou cestou si zapamatují nová slova a lehce nasávají zákonitosti gramatiky, aniž by jim je kdokoliv musel vysvětlovat. Při aplikaci rozumného způsobu výuky, kterým Wattsenglish nepochybně je, se efektivita celého procesu ještě zvyšuje.

Jak funguje Wattsenglish

Podle takové výukové koncepce znamená nízký věk dětí nejlepší dobu pro začátek pravidelných lekcí cizího jazyka. V případě Wattsenglish se nejedná o klasickou výuku, protože dítě si jazyk přirozeně osvojuje podobně jako svou mateřskou řeč.


  • Přečtěte si o dalších metodách v našem seriálu o netradiční výuce jazyků: Komunikativní metoda.

Připomíná to situaci v bilingvních rodinách, kde každý z rodičů mluví jiným jazykem, a dítě proto vnímá oba dva jako rovnocenné. Často tak malí prckové dokážou řeči rozumět, přestože ještě nezvládají sami sestavovat věty. Pevný základ ve svých hlavičkách však mají vytvořený.

To nejdůležitější při použití Wattsenglish

Výuka Wattsenglish se pochopitelně provádí hravou formou a s maximálním využitím zábavných aktivit (písniček, obrázků či pohybových aktivit). Pokud jsou ve školkách podmínky, doplňuje se videem a jinými vizuálními prvky. Cílem výuky angličtiny v mateřské škole tedy není perfektní ovládnutí jazyka, ale spíše vytvořit k němu pozitivní vztah.

Prostřednictvím her, soutěží a různé jiné zábavy se navíc děti zbavují pocitu strachu a nejistoty, který v nich cizí řeč často vyvolává. Díky využívání angličtiny po celou dobu lekce a zapojování výmluvné a bohaté gestikulace ze strany lektora se děti velmi záhy učí reagovat na jednoduché anglické pokyny, odpovídat na prosté dotazy a pojmenovávat základní předměty. Wattsenglish je tedy nejen velice efektivní, ale také maximálně motivační způsob výuky, protože děti chtějí a nebojí se mluvit.