Lokalizace webu a její odlišnosti oproti běžnému překladu

O principech lokalizace webových stránek do cizích jazyků jsme se v našem magazínu v minulosti již zmiňovali. V dnešním článku se zaměříme na další detaily internetové lokalizace textů a na důvody, proč ji opravdu nepodcenit. A svěřit do klávesnic po prsty zkušených profesionálů.

České hospodářství je především s evropskou ekonomikou výrazně provázané, což se samozřejmě týká i online sféry. Jaký tuzemský web či e-shop by nechtěl proniknout na zahraniční trhy? Pravděpodobně každý. Právě lokalizace webu patří mezi první kroky, které při cestě za zákazníky z cizích zemí musíte provést.Důvody jsou zřejmé. Přestože budete nabízet sebezajímavější produkty, na internetové prezentaci pro cizince nesrozumitelné a nepřívětivé díru do světa rozhodně neuděláte. Naopak, dobře provedená lokalizace webových stránek či produktu vám vstup na zahraniční trh usnadní a uchrání vás od mnohých nedorozumění.

Lokalizace webu a její hlavní zásady

Lokalizace jakékoliv webové prezentace, produktu či služby v žádném případě neznamená pouze běžný překlad z českého jazyka do angličtiny, němčiny či španělštiny. Spíše se jedná o komplexní proces, v němž se překlad přizpůsobuje specifickým zvyklostem cílové země:

  • jazykovým,
  • kulturním,
  • ekonomickým,
  • právním i dalším.

V ideální podobě by zahraniční uživatelé neměli poznat, že zdrojovým jazykem není jejich mateřský.

Webové stránky se zpravidla řadí mezi první kontakty potenciálního zahraničního zákazníka s vámi, a proto je první dojem velmi důležitý. Nepokazte si ho špatným překladem a zjevně nepřirozenými výrazy. Pokud například návody k platbě, reklamační podmínky nebo objednávkové formuláře nebudou v souladu se zvyklostmi v dané zemi, příliš mnoha objednávek se nedočkáte.

Na co při internetové lokalizaci (také) nezapomenout

Při lokalizaci webu se jedná zejména o zachování původního vzhledu při zakomponování textových překladů textů a uživatelského rozhraní (rozložení klávesnice, formátování textu, čísel, kompatibilita a technické zpracování aplikace). Výsledný text by měl být nejen obchodně účinný, ale taktéž optimalizovaný pro internetové vyhledávače v příslušných jazykových verzích. Jednotlivé lokalizace musí respektovat heslo:

  • srozumitelnost,
  • konzistence
  • a věrnost nade vše (většinou je však lepší zvolit spíše zažitý termín než doslovně přesný).

Při překladech je navíc vhodné (až nutné) využít některého z CAT programů, které zajišťují jednotnou terminologii a právě jednotnost celého překladu.