Pohoří Valbona v Albánii.

Digrafa, podivné kývání a další zajímavosti z albánštiny

Tak trochu neznámá Albánie je divoká i romantická zároveň. Milovníci hor tady však narazí na dva problémy – jeden logistický a druhý lingvistický. V této krásné balkánské zemi totiž neexistují turistické cesty, na jaké jsme zvyklí třeba z Čech. Cestou mezi nebetyčnými horskými štíty se turisté musí spoléhat na rady místních obyvatel. Ti jsou sice milí, ochotní a pohostinní, ale většinou nevládnou jiným, než albánským jazykem. A to je věru zapeklitá lapálie.

Proto nebude od věci se s albánštinou alespoň povrchně seznámit.

Psaní albánštinou pro začátečníky

Albánština, kterou hovoří téměř 6 milionů lidí, patří mezi indoevropské jazyky, ač tak na první pohled vůbec nevypadá, ani nezní. Prošla totiž složitými hláskovými změnami, v rámci indoevropské jazykové rodiny tvoří svoji vlastní větev a s ostatními indoevropskými jazyky nemá prakticky nic společného. Také proto ostatně patří k nejobtížnějším a nejméně obvyklým evropským jazykům. Naučit se albánsky je velmi obtížné a to nejen pro Čechy.V psané albánštině se setkáváme s většinou písmen, která známe z češtiny. Navíc se však vyskytuje velké množství digrafů (dvojice písmen), mimo jiné -rr, -dh nebo -nj. Na rozdíl od našeho jazyka se diakritická znaménka používají pouze ve dvou případech: -ë (jako anglický neurčitý člen -ə) a -ç (-č). K dalším zajímavostem patří, že přídavná jména se většinou kladou až za podstatná jména nebo skutečnost, že existuje osm slovesných časů v oznamovacím způsobu.

Jak se domluvit albánsky a nenarazit

Bude tedy asi jednodušší naučit se několik základních frází. „Dobrý den“ („Mirëdita“), „Nashledanou“ („Mirupafshim“), „Prosím“ („Ju lutem“), „Děkuji“ („Faleminderit“), „Kolik to stojí?“ („Sa kushton kjo?“) a hlavně „Nerozumím albánsky“ („Nuk kuptoj shqip“).

Naprosté zmatení pak nastane při překladu našeho slova „Ne“. Albánci ho řeknou „Jo“ a ještě při tom, podobně jako Bulhaři, kývají hlavou nahoru a dolu. V takovém případě zkuste raději italštinu, tam je díky rozvětveným rodinným vazbám a poslechu italských médií šance největší.