Jak na překlad marketingového textu

Ke zvláštním druhům jazykových překladů se řadí marketingové texty.  U nich je třeba použít jiný postup než u překládání běžných textů. Důležité je především uchovat si hlavní marketingovou myšlenku a zároveň zvýšit prodej nabízeného zboží či služeb.

Základem marketingového překladu je srozumitelný, čtivý a výstižný text, který se odvíjí dle toho, pro jakou cílovou skupinu je zaměřený. Je třeba dát pozor na to, aby na vaši kampaň v cizině neměly možné dvojsmysly či kulturní narážky nežádoucí efekt. Některé části by se měly odstranit nebo naopak přidat – záleží na překládaném jazyku.

Před každým překladem by měl zákazník říci svou představu o překladu a jeho úpravě. Překladateli by měl dodat patřičné podklady, např. referenční materiály či terminologický slovník.

Druhy marketingových textů

Jazykové, kulturní i obchodní prostředí se velmi liší. Proto úprava přeložených prezentací, webů a dalších marketingových materiálů bývá mnohdy náročnější než překlad samotný. S tím si však už nemusíte lámat hlavu. Dejte nám vědět a my si s překladem marketingového textu poradíme.

Napíšeme pro vás cílový text v cizích jazycích, zahrneme do něho klíčová slova a upravíme ho pro internetové vyhledávače (SEO). Při překladu spolupracujeme s rodilými mluvčími. Máme zkušenosti s překladem webových stránek, obchodních i produktových prezentací, newsletterů, reklamních sloganů, PR článků, propagačních tiskovin, příspěvků na sociální sítě, kreativních zadání atd.