Četbou ke znalosti cizího jazyka. Dělejte to co nejefektivněji.

Jak využít k výuce zjednodušené knihy v cizím jazyce

Jedním ze způsobů, jak snadno zdokonalit znalost cizího jazyka, je bezesporu četba (a vůbec konzumace médií). Ne každý je však na takové úrovni, aby zvládnul přečíst knihu v originále. Naštěstí existují zjednodušené knihy, které obsahují slovní zásobu a gramatiku přizpůsobené určité znalostní úrovni.

Zjednodušené knihy se sice nabízejí v několika jazycích, my se však zaměříme na angličtinu, neboť tady je nabídka nejširší. Velký výběr takových knížek nabízejí nakladatelství jako Penguin Readers, Cambridge English Readers či Oxford Bookworms. Zadní strana knihy vždy obsahuje popis požadovaných znalostí čtenáře.

Anglické knihy podle úrovně a jejich dělení

Starter (znalost asi 250-300 slov)

Potřebné znalosti k četbě: přítomný čas prostý a průběhový, budoucnost pomocí going to, slovesa must a can.

Beginner (znalost asi 600 slov)

Potřebné znalosti k četbě: minulý čas prostý a průběhový, budoucí čas will a shall, sloveso have to, souvětí se souřadicími spojkami.

Elementary (znalost asi 1 100 slov)

Potřebné znalosti k četbě: předpřítomný čas, předminulý čas, trpný rod, třetí stupeň přídavných jmen, některé vedlejší věty.

Pre-Intermediate (znalost asi 1 400 slov)

Potřebné znalosti k četbě: podmiňovací způsob would a should, podmínkové věty 1. a 2. typu, slovesa could a might, vztažné věty s who, which a that.

Intermediate (znalost asi 1 600 slov)

Potřebné znalosti k četbě: předpřítomný čas průběhový, předminulý čas průběhový, předbudoucí čas, všechny druhy vedlejších vět, věty vložené.

Upper-Intermediate (znalost asi 2 300 slov)

Potřebné znalosti k četbě: podmínkové věty 3. typu.

Advanced (znalost asi 3 500 slov)

Potřebné znalosti k četbě: na úrovni běžného mluvčího anglického jazyka.Kde sehnat jednoduché anglické knihy on-line

Na internetu najdete široké možností stažení knih do mobilů, e-book prohlížečů (na některých webech zpoplatněné) nebo si je přečíst on-line, případně vytisknout. Nabízíme několik tipů pro vaši inspiraci:

  • FreeBookSpot – více než 31 tisíc online knih zdarma v 96 kategoriích.
  • Gutenberg – knihy ke čtení online i ke stažení do e-booků či mobilních telefonů.
  • Free-ebooks – kromě četby on-line jsou ostatní služby (stažení knih do mobilního telefonu) za poplatek.
  • Shakespeare Mit Edu – veškerá díla Williama Shakespeara on-line.
  • ManyBooks – více než 26 tisíc publikací volně ke čtení i stažení do PDA, iPodů či e-Book čteček.
  • Bibliomania – odkazy na seznam krátkých povídek, ale také romány, poezii atd.
  • CogPrints – články z oborů jako psychologie, biologie a technické vědy.
  • GrtBooks – knihy slavných autorů od roku 200 př. n. l. až do 20. století.