V dokladech musí být pořádek, apostilu nepodceňujte.

Apostila není nic záhadného

Doložka, která se za účelem ověření podpisu a otisku razítka připojuje k oficiálním listinám či dokumentům, určeným k použití v zahraničí. Tak zní suchá definice. Jak však funguje apostila v praxi a co všechno je třeba udělat pro její bezproblémové získání?

Apostila se vystavuje především v úředním jazyce země, která danou listinu vydává. Může být i dvojjazyčná. Druhým jazykem většinou bývá angličtina. V České republice provádí tento úkon Ministerstvo zahraničních věcí ČR, v případě listiny vydané justičními orgány (soudy, notáři, státním zastupitelstvím nebo exekutory) ministerstvo spravedlnosti ČR.

Jaké listiny ověřuje pracovní skupina legalizace ministerstva zahraničí

  • Matriční doklady (rodný list, úmrtní list, oddací list) a vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
  • Doklady o studiu (o vysokoškolském, vyšším odborném, středním či základním vzdělání)
  • Obchodní listiny (např. faktury), nutné je potvrzení či vidimace Hospodářskou komorou ČR
  • Zdravotní doklady, legalizují se jen veřejné listiny předem ověřené MZ, nikoliv zdravotnické doklady a dokumenty, které nejsou veřejnými listinami.
  • Listiny vydané finančními orgány
  • Výpis z rejstříku trestů

Jak získat apostilu

Osobně je možné apostilu k dokladům vyřídit během úředních hodin, zpravidla na počkání. Pokud máte větší množství dokumentů, doporučujeme se předem telefonicky spojit s pracovníky legalizace.Ověření listin apostilou lze realizovat i na základě písemné žádosti. Stačí, když žadatel pošle dokument s příslušným předchozím ověřením a průvodní dopis k ověření dané listiny, kde uvede:

  • Stát, v němž bude listina použita,
  • svou přesnou adresu, na kterou má být listina doručena,
  • telefonní číslo, případně e-mailovou adresu.

Nezapomeňte přiložit (nevylepuje se) potřebný počet kolkových známek. Za ověření jednoho dokumentu to je 100 Kč (pro české listiny).