Etický kodex tlumočníka

Etický kodex tlumočníka a jeho význam

Hlavním záměrem metody přechodové četby je porozumění čtenému textu. Vysvětlení gramatiky se omezuje na základní informace – v podstatě se dozvíte jen to, co potřebujete k orientaci v příslušném textu. Metoda přechodové četby v podstatě učí jazyk pomocí psaných příběhů.

Chtěli byste se učit metodou přechodové četby sami? Pokud ano, vyberte si nějaký kratší román či delší povídku, ideálně s hodně napínavým dějem, který budete hltat od začátku až do konce. Učení pak půjde v podstatě samo. Po přečtení si uvědomíte, že čtete v cizím jazyce a cizí jazyk vlastně umíte.

Etický kodex tlumočníka a jeho význam

Svůj etický kodex, který upravuje obecná i konkrétní pravidla jejich činnosti, mají nejen právníci, novináři nebo lékaři (Hippokratova přísaha), ale také tlumočníci. Jeho nedodržování může vést k různým pokutám, Komise pro Etický kodex dokonce může rozhodnout o vyloučení z Komory tlumočníků.

Jak Etický kodex tlumočníka funguje v praxi?

Mnoho lidí například požaduje po tlumočníkovi, aby informace, které mu svěří, zůstaly v tajnosti. Klienti se vyzrazení vůbec nemusí obávat, jedná se o jedno ze základních pravidel tlumočnického etického kodexu. Tlumočník je povinen zachovat tajemství a nic z toho, co se od klienta dozví během svého konání na neveřejných jednáních a při tlumočení, nesmí vyzradit. Stejně tak za žádných okolností nesmí důvěrných informací zneužít.

Další pravidla Etického kodexu tlumočníků

Profesionální tlumočník je osoba, která za finanční úplatu přenáší obsah sdělení z výchozího jazyka do jazyka požadovaného. Na svou činnost se musí náležitě připravit a nese za ni plnou morální odpovědnost. Nový překlad nese povahu duševního vlastnictví.Tlumočník přijímá pouze zakázky odpovídající jeho schopnostem. Zároveň však neodřekne klienta kvůli jeho pohlaví, rase, věku, sexuální orientaci, sociálnímu postavení nebo náboženského vyznání. Právo odmítnout zakázku má v případě, že by nějaké jednání mohlo poškodit jeho pověst.

Seznamte se s Etickým kodexem tlumočníka

Vykonávání profese neubírá tlumočníkovi nic na jeho osobních lidských a občanských právech a nesmí být na újmu jeho cti. Tlumočník by také měl situaci, v níž probíhá překládání, přizpůsobit své oblečení a chování.

V Etickém kodexu tlumočníka se dozvíte i to, že sjednání zakázky jinému tlumočníkovi je vždy bezplatné. Samozřejmostí by mělo být soustavné zvyšování profesionality, sebevzdělávání tlumočníka a jeho zájem o vývoj profese nejen v České republice ale i jinde ve světě.