Razítko

Na kterých velvyslanectvích probíhá superlegalizace

Chcete se trvale usadit v zahraničí, studovat tam, podnikat nebo uzavřít sňatek? Proč ne, ale samozřejmě k tomu potřebujete předložit různé listiny. Začíná to rodným listem a pokračuje přes doklady o vzdělání, oddací list, živnostenské oprávnění, výpis z obchodního rejstříku až třeba po výpis z rejstříku trestů. Zdá se, že se na vás valí nekonečné papírování…

Samozřejmě, že nestačí vzít doma originály v češtině a mávat jimi před úředníky v zahraničí. Naštěstí existuje způsob, jak si všechno zjednodušit.

Všechno pro vás zařídíme od A do Z.

Záleží jenom na tom, jakým směrem do zahraničí míříte.

Apostila, varianta číslo 1

První případ představují země, se kterými má Česká republika sjednanou dvoustrannou mezinárodní smlouvu o osvobození od ověřování pravosti dokumentů. Jedná se o tzv. apostilu, kdy konečné ověření zajišťuje v zemi vystavení listiny tzv. apostilní orgán (u nás např. Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo spravedlnosti či Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy).

Superlegalizace, varianta číslo 2

Druhou kategorii tvoří země, se kterými nedošlo k podpisu úmluvy o apostile, a nastupuje nejvyšší stupeň ověření listin předkládaný v cizině. Nese strašidelný název superlegalizace a musíte ji podstoupit v zemích:

Postup superlegalizace je hodně složitý. Nejdříve se listina nechá legalizovat na českém ministerstvu, pod které spadá úřad, který ji vydal. Následně své ověření přidá i legalizační odbor českého Ministerstva zahraničních věcí. Poté je nutné nechat listinu superlegalizovat na zastupitelském úřadě daného státu a ve většině případů také tento úřad požaduje legalizaci soudně ověřeného překladu.

Superlegalizace tak znamená časově nejnáročnější a též finančně nejnákladnější operaci. Není proto od věci obrátit se na naši agenturu JSV, která to celé vyřídí za vás. Pomůžeme s veškerou agendou, ušetříme vás zdlouhavého jednání s úřady a navíc zaručíme formální správnost a přesnost dokladů.