Zajímavosti o čínském jazyku

Je čínština těžká? Fakta a zajímavosti z čínského jazyka

Ruku v ruce s rostoucím ekonomickým a turistickým významem Číny stoupá i důležitost čínského jazyka. Kromě toho, že ho používá více jak miliarda lidí v rodné zemi, je čínština stále více slyšet také na mezinárodní úrovni.

Spoustu lidí však odrazuje od studia čínštiny její pomyslná složitost. Avšak čínský jazyk není zase tak náročný, jak se zdá. Nezná např. komplikace, jako jsou časy a gramatické rozlišování rodů. Pokud se budete studiu čínštiny dostatečně věnovat, měli byste se v rozmezí 6 až 12 měsíců domluvit při cestování jako běžný turista.

Základní fonetickou jednotkou je v čínštině slabika, která má tři základní části. Standardní čínština dnes obsahuje 22 iniciál, 36 finál a 4 tóny. Navzdory poměrně omezenému počtu slabik je tento jazyk velmi rozmanitý a překlady z čínštiny někdy mohou být pěkným lingvistickým oříškem.

Čínština řadí mezi tzv. tónové jazyky, což znamená, že každá slabika je vyslovována s určitou intonací, což může měnit význam. Jak se určují tóny? Nejde ani tak o sluch či schopnosti, ale spíše o houževnatost a zvyk. Uvidíte, že při pravidelném procvičování to zvládne každý, koho čínština zajímá.

Čínské znakové písmo

Nejstarší doklady čínských znaků pocházejí už z druhého tisíciletí př. n. l. Dnes existují jejich dvě formy: nové znaky (zjednodušené), zavedené reformou ve 20. století a používané na území pevninské Číny a v Singapuru, a tradiční znaky (složité). Používají se na Taiwanu, v Hongkongu a v zahraničních čínských komunitách.

Čínština se obvykle dělí na sedm jazykových skupin, což vychází z odlišného vývoje znělých iniciál ze staré čínštiny. V některých dialektech se používá plno unikátních znaků, které ve standardní čínštině nenajdete a mohou mít v každém čínském dialektu i jinou výslovnost. Mluvené formy dialektů jsou si mnohdy nesrozumitelné a to i ve stejných skupinách.

Proč se učit čínsky?

Zájem o studium čínského jazyka nepřetržitě stoupá. Umět čínsky vám může pomoci při hledání zaměstnání v zahraniční firmě. Čína je už celkem dostupná destinace i pro nás, při poznávání tamní přírody, zvyků a kultury se vám tato řeč bude rozhodně hodit. V neposlední řádě je studium čínštiny skvělým způsobem, jak trénovat mozek.