Rok 2016 z pohledu překladů a tlumočení

Rok 2016 byl pro společnost JSV ve znamení posunu. A to především ve smyslu významného vykročení směrem k vám, blíž k zákazníkům. Otevřeli jsme novou kancelář, změnili jsme právní formu podnikání a dělali jsme vše pro to, abychom vám poskytovali co nejkvalitnější překladatelské služby.

Nehýbe-li se firma a nepřizpůsobuje-li se novým výzvám a požadavkům, jako by ani neexistovala. Součástí veškeré firemní činnosti musí být udržování kroku s novými trendy, porozumění svým zákazníkům a neustálá připravenost jim pomáhat.

Tuto součinnost jsme v JSV pochopili již dávno.

Proto zaměstnáváme špičkové překladatele a tlumočníky, disponujeme exekutivními asistentkami a schopnými učiteli jazyků. Nabízíme virtuální pomoc a obchodní i reprezentativní zastoupení v několika světových jazycích včetně angličtiny, němčiny, francouzštiny a ruštiny VIP klientele na soukromých klinikách či CEO nadnárodních společností.

Kvalitní překlady bez kvalitních lidí nevzniknou

Rozvoj společnosti i s interními spolupracovníky je nevyhnutelný. Práce je musí naplňovat a především motivovat. Bez kvalitního a spokojeného pracovního týmu nesvedete nic ani s velkými investicemi do marketingu nebo do rozvoje moderních technologií.

Proč to zmiňujeme? Jsme pyšní, že v loňském roce se nám takový tým podařilo vytvořit.

Neustále se snažíme učit a zdokonalovat. Účastníme se odborných konferencí a seminářů, poznáváme cizí jazyky v praxi, cestujeme. Kontakt s lidmi z celého světa, různých národností a kultur, je k nezaplacení. I to nám pomohlo k tomu, že v oblasti obchodní asistence a zastupování firem na mezinárodní úrovni jsme se dostali mezi tuzemskou špičku.

A co si přejeme do nového roku 2017? Přinášet vám ještě více kvality. Budovat okruh skvělých spolupracovníků, profesionálů ve svém oboru. Rozšiřovat portfolio služeb, zahrnujících dnes hlavně překlady, tlumočení a výuku jazyků. Společnost JSV dále rozvíjet…

Ať se nám všem v roce 2017 daří!

Za JSV Jana Švihlová