Jak na tlumočení během svatebních obřadů

Jak se připravit na tlumočení na svatbách

Svatba s cizincem není v dnešní době už nic neobvyklého. Je však nutné, aby na takovéto svatbě byl přítomen soudní tlumočník. Bez něho by nebyl sňatek právně uzavřen. Výjimkou je, pokud je jeden ze snoubenců ze Slovenska.

Tlumočení na svatbách cizinců musí splňovat určitá kritéria, neboť činnost soudních tlumočníků je upravena ve vyhlášce o soudních znalcích a tlumočnících. Každý soudní tlumočník musí být vysokoškolsky vzdělaný a také musí být jmenován krajských soudem.

Než nastane den D, informujte vašeho soudního tlumočníka o jménech novomanželů, seznamte ho s projevem oddávajícího (případně novomanželů) a domluvte si pokyn, při kterém se začne tlumočit. Seznamte ho s místem, kde bude během obřadu stát a pokud se jedná o církevní obřad, tak i s harmonogramem a terminologií.

Čím dříve uvedené informace tlumočník obdrží, tím lépe se na celou akci připraví.

Další využití soudních tlumočníků

Soudního překladatele budete muset mít nejen při samotném obřadu, ale už i při zařizování svatby a vyřizování dokumentů na matrice. Veškeré doklady potřebné ke sňatku musí být totiž přeloženy z cizího jazyka do češtiny a opatřeny tlumočnickou doložkou a soudním razítkem.

Soudní tlumočník se nevyužívá jen při svatbách, ale uplatní se i při jednání u advokáta či notáře, při soudních jednáních nebo u testů pro získání řidičského průkazu. Musí být přítomen úředním jednáním, kterých se účastní i cizinci, a jednáních v rámci azylové a migrační politiky MV ČR.

Pokud uvažujete o využití služeb soudního tlumočníka, je dobré obrátit se na kvalitní a prověřenou agenturu. Ušetří si tak mnoho starostí a celý překladatelský postup bude méně časově náročný.