Některé jazyky přežily bez velkých změn tisíce let.

Znáte nejstarší jazyky světa?

Řeč se neustále vyvíjí. Je proto těžké říci, který z jazyků je starší a který mladší. Všechny jsou něčím zvláštní, ze všech dýchá něco dávného. Přesto si představme několik jazyků, které se považují za skutečně starobylé a používají se do dnešní doby.

Tamilština

Možná jediným klasickým jazykem, který přežil od počátků věků do dnešní doby, je tamilština. Mluví s ní přibližně 78 milionů lidí. V Indii, v Singapuru a na Srí Lance je oficiálním jazykem. Dalším starověkým indickým jazykem je sanskrt, ten se však přestal používat kolem roku 600 před Kristem a stal se jazykem liturgickým. Tamilština však dále vzkvétala a nyní je 20. nejvíce používaným jazykem na světě.

Hebrejština

Přestala se používat v běžné mluvě již kolem roku 400 po Kristu, avšak zachovala se jako liturgický jazyk pro Židy na celém světě. V 19. a 20. století nastal zvrat a hebrejština se stala oficiálním jazykem Izraele. Rodilí mluvčí hebrejštiny bez problému rozumí textům ve Starém zákoně, a to i přesto, že se moderní hebrejština od biblické odlišuje.Perština

Slyšeli jste už o perštině? Užívá se v Afghánistánu, Iránu, Tádžikistánu i v jiných zemích. Moderní perština je výjimečná tím, že se na rozdíl od ostatních jazyků za dobu své existence téměř nezměnila. Kdo mluví persky, si i dnes může téměř bez potíží přečíst staré texty z 9. století.

Litevština

Převážná část evropských jazyků patří mezi indoevropské. Kolem roku 3500 př. n. l. se však od sebe začaly odlišovat. Následoval vývoj dalších jazyků (angličtiny, italštiny, němčiny) a pomalu začaly mizet společné znaky. Je to zvláštní, těžko říci proč, ale litevštině se podařilo zachovat si více hlásek a gramatiky z praindoevropštiny než ostatním. Litevštinou se mluvilo již kolem roku 300 př. n. l.!

Irština

Přestože irsky dnes mluví asi jen Irové, nelze tomuto jazyku upřít bohatou historii. Irština patří do keltské skupiny indoevropských jazyků. Dříve se s ní hodně mluvilo na ostrovech spadajících pod Velkou Británii. V Evropě se psalo v latině, avšak Irové psali svým vlastním jazykem.