Viva Espaňa!

Zajímavosti ze španělského jazyka

Je to pro mě řecká vesnice“, řekl by Španěl. „Je to pro nás španělská vesnice“, odpovídáme mu na to my. Naučit se řeč, kterou na celém světě hovoří zhruba 400 miliónů rodilých mluvčích, však není tak složité, zvláště s našimi kurzy španělštiny. Co zajímavého ještě stojí za to vědět o tomto nádherném, horkokrevném, románském jazyce?

Za svůj vznik španělština vděčí (ostatně jako ostatní jazyky z Pyrenejského poloostrova) hlavně lidové latině. Od 8. století, kdy do země vtrhli Arabové, se vytvořily dva regiony s rozdílným jazykovým vývojem. Na jihu španělštinu ovlivnila arabština, na křesťanském severu se vlivem gótské kultury a baskičtiny vytvořila kastilština, katalánština atd. Označení španělština nahradilo kastilštinu v 16. století za vlády Karla V.

Dnes španělština patří k nejpoužívanějším jazykům světa. Je úředním jazykem ve Španělském království, v zemích Jižní a Střední Ameriky a v Rovníkové Guineji, velmi rozšířená je ve Spojených státech, na Filipínách a v mnoha dalších zemích světa. Díky tomu existuje řada nářečí s často velkými odlišnosti. Víte, že tlumočení ze španělštiny se může lišit s ohledem na:

  • nářečí andaluské,
  • španělštinu z Kanárských ostrovů,
  • amazonskou španělštinu,
  • andskou španělštinu?

Trocha španělské gramatiky

Španělská abeceda se skládá z 29 písmen a zapisuje se latinkou, ke které se přidává znak ñ. Během výuky španělštiny poznáte, že rozeznává pouze dva rody (mužský a ženský), a že zahrnuje pět časů pro vytvoření minulosti: minulý prostý (indefinido), minulý průběhový (imperfecto continuo), minulý složený (préterito perfecto), souminulý (imperfecto) a předminulý (pluscuamperfecto). V tom aby se Španěl vyznal!

Specialitou jsou celkem tři slovesa, která česky znamenají „být“. Ser popisuje vlastnost či význam být (na stálo), estar zachycuje současný stav nebo význam být (na určitém místě) a hay chápeme ve smyslu existovat, vyskytovat se, nacházet se (na neurčitém místě).

Stejně tak se různí použití písmene „x“. V americké španělštině, ovlivněné indiánskými jazyky, se čte obdobně jako naše české „š“. Možná se to budeme jednou učit i my, neboť podle některých jazykovědců se španělština řadí (spolu s angličtinou a čínštinou) mezi trojici vyvolených jazyků, které budou na světě aktivní i za 150 let.