Výsledky průzkumu mezi našimi překladateli a tlumočníky jsou zavazující

A znovu se trochu podíváme pod pokličku naší společnosti (vzpomeňte si perličky z našeho archivu). Tentokráte jsme provedli průzkum ve skvělé „armádě“ našich překladatelů a tlumočníků. Co se jim na spolupráci s JSV International Assistant Service s.r.o. líbí, které nedostatky by naopak zlepšili a co by změnili? Podívejte se na souhrn výsledků.

Spokojenost

První skupina otázek našeho průzkumu se zaměřila na spokojenost překladatelů a tlumočníků při spolupráci s JSV. Velmi si ji pochvaluje 80 % respondentů, spíše ano 12 % a zbytek ji dává na stejnou úroveň jako u dalších překladatelských společností, se kterými spolupracují. Podobně si pochvalují jednání majitele společnosti, neboť ho považují za báječné (72 %), férové (16 %) či bezproblémové (12 %). Nepřekvapí tedy, že v přístupu a chování firmy vůči nim nepožadují překladatelé a tlumočníci žádné změny a vládne mezi nimi spokojenost (96 %). Několik z nich si samozřejmě přeje zvýšení počtu zakázek – ostatně, kdo by nechtěl?Ohodnocení

Další část dotazníku se věnovala finančnímu ohodnocení za vykonanou práci. I tady naprosto převažují pozitivní reakce, většině výše mzdy zcela vyhovuje (52 %) nebo vyhovuje (44 %), zbytek neví. Naše společnost si vždy zakládala na přesnosti a dodržování termínů, což dokládají i odpovědi na otázku ohledně plnění finančních závazků. Proto 80 % účastníků průzkumu potvrzuje splatnost faktur před termínem a v termínu 20 %. Zájem o společné setkání formou teambuildingu jednou či dvakrát ročně projevuje 16 % a vánoční setkání by přivítalo 36 % respondentů. Neutrálně se k tomu staví 24 % z nich, zbytek o takovou akci nemá zájem.

Služby

Třetí porce dotazů se týkala úrovně služeb, poskytovaných společností JSV (překlady, tlumočení, apostila, superlegalizace a jiné). Ve srovnání s konkurencí jsou podle našich tlumočníků a překladatelů zhruba stejné (40 %) či dokonce mnohem lepší (32 %). Podle výsledků průzkumu míní 40 % jeho účastníků, že JSV působí jako velmi profesionální, 60 % dokonce jako profesionální.

Celková známka

Pokud by došlo na známkování jako ve škole, vysvědčení naší společnosti by bylo velice lichotivé. Od 76 % hodnotitelů by obdržela výbornou (76 %), od zbytku (24 %) chvalitebnou. To není vůbec špatné, nemyslíte?