Franz Kafka v Praze. Ale ruku na srdce, co jste od něj četli?

Vyberte si z nejslavnějších německých knih

Studium němčiny si příjemně osvěžíte četbou německé literatury v originále. Nenásilnou formou si upevníte a rozšíříte slovní zásobu, posílíte schopnost porozumění cizímu textu a ještě se něco zajímavého dozvíte. Začátečníci a mírně pokročilí ocení zjednodušené knihy a dvojjazyčné knihy s českým „zrcadlovým“ překladem, umožňujícím okamžitou kontrolu pochopení původního německého textu.

Při výběru německé knihy se před vámi otevře skutečně bohatá nabídka, odrážející dlouhý a pestrý vývoj německé literatury. Pomineme-li středověké období a přeskočíme rovnou do 19. století, zjeví se před námi dvojice skutečných uměleckých velikánů z dob preromantismu – Johann Wolfgang Goethe a Friedrich Schiller.

Četba velikánů německé literatury

Na problémy běžného člověka se zaměřoval realismus, jehož význačným představitelem byl George Büchner. Na počátku 20. století začaly do literatury silně pronikat filozofické myšlenky a výrazně se začala prosazovat drama a lyrika (Rainer Maria Rilke).Literaturu značně ovlivnila první světová válka a následná špatná ekonomická situace. Mnozí autoři byli po nástupu Hitlera v roce 1933 nuceni odejít do emigrace (např. Thomas Mann, Heinrich Mann, Bertolt Brecht či Erich Maria Remarque). Hodně německých spisovatelů mělo židovské kořeny (Franz Kafka, Egon Erwin Kisch).

Jaké knihy si přečíst v němčině

Po jaké knize v německém jazyce tedy sáhnout? Inspirujte se našimi tipy:

 • Pohádky bratří Grimmů (Märchen der Brüder Grimm), dvojjazyčná kniha pro začátečníky
 • Franz Kafka – Proměna (Metamorphose)
 • Karel May – Poklad na Stříbrném jezeře (Der Schatz im Silberseee), pro pokročilé studenty

Pár nápadů knih pro ty, kteří němčinu již ovládají:

 • Franz Kafka – Proces (Der Prozess)
 • Stefan Zweig – Zmatení citů (Meistererzählungen)
 • Bertolt Brecht – Zastavitelný vzestup Artura Uie (Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui)
 • Heinrich Böll – Ztracená čest Kateřiny Blumové (Die verlorene Ehre der Katharina Blum)
 • Rainer Maria Rilke – Zápisky Malta Lauridse Brigga (Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge)
 • Erich Maria Remarque – Na západní frontě klid (Im Westen nichts Neues)
 • Johann Wolgang Goethe – Faust (Faust. Eine Tragödie)
 • Thomas Mann – Kouzelný vrch (Der Zauberberg)