Stará dobrá Anglie. Moderní je domluvit se anglicky.

Milión slov, Johnson a další zajímavosti z angličtiny

O tom, že se angličtina vyvíjela na území dnešní Anglie od 5. století a že se řadí se do větve západogermánských jazyků, jsme si již vyprávěli. Stejně tak se obecně ví o značeném rozdílu mezi písemným projevem a výslovností anglického jazyka a o neexistenci rodů s výjimkou osobních a přivlastňovacích zájmen ve 3. osobě jednotného čísla (he – on, she – ona, it – ono, his – jeho, her – její, its – jeho).

Podívejme se tedy na méně známá fakta o angličtině.

Jedná se o třetí nejrozšířenější mateřský jazyk světa, mluví s ním 520 miliónů lidí ve Spojeném království, Irsku, USA, Kanadě, Novém Zélandě a dalších zemích. Mnoho států ji přijalo jako jeden z úředních jazyků (např. Jihoafrická republika a Indie), ve většině zemí se angličtina povinně (a s velkou oblibou) studuje. Je to nejpoužívanější jazyk na internetu.

S angličtinou se dorozumíte všude

Angličtina má výsadní postavení na všech kontinentech v řadě oblastí (věda a technika, medicína, sport, hudba, film, mezinárodní obchod nebo diplomacie). Slouží jako mezinárodní dorozumívající prostředek. Díky tomu, že pronikla do všech koutů světa, vzniklo spojením s mateřštinou konkrétní země několik jejích variací v podobě spanglais, franglais, ale i naší staré dobré czenglish.První slovník angličtiny (Dictionary of the English Language) vydal roku 1755 Samuel Johnson, zhotovil tak první jazykový standard. Přesný počet slov současného anglického jazyka je velice obtížné zjistit, neboť se mu přisuzuje největší slovní zásoba. Ve druhém upraveném vydání Oxford English Dictionary najdeme 600 tisíc slov, odhaduje se však, že skutečný počet anglických slov se blíží jednomu miliónu.

Díky neustálému vývoji angličtiny navíc vznikají stále nová a nová slova. Příkladem je slovíčko „laters“, zkrácená verze pozdravu „see you later“ (uvidíme se později).

Hrst zajímavostí z anglického jazyka

  • Nejdelší anglické slovo má neuvěřitelných 189 819 písmem, jedná se vědecký název proteinu Methionylthreonylthreonylglutaminylarginyl…izoleucine. Vyslovit ho trvá víc než 3 a půl hodiny.
  • Podle průzkumů z roku 2012 považovalo svoji angličtinu za velmi dobrou nebo dobrou 11,7 % obyvatel ČR, alespoň základní znalostí se pochlubilo 27 % obyvatel.
  • K nejznámějším anglickým spisovatelům patří: Emily Jane Brontë (Na Větrné hůrce), Lewis Carroll (Alenka v říši divů), Daniel Defoe (Robinson Crusoe), Charles Dickens (Oliver Twist), Arthur Conan Doyle (Pes baskervillský), Agatha Christie (Hercule Poirot) a William Shakespeare (Romeo a Julie).