Mikrofon, základ tlumočení

Tlumočnická technika a její využití

Na všechny druhy pořádaných akcí s mezinárodní účastí, ať už se jedná o semináře, obchodní jednání, konference apod., je důležité mít odpovídající tlumočnickou techniku. Jak tuto oblast nepodcenit a vyhnout se případným problémům v průběhu eventu?

Tlumočnickou techniku dělíme na analogovou a digitální.

Analogová technika se uplatňuje především při tlumočení do jednoho až tří jazyků najednou. Všichni přítomní mají k dispozici bezdrátové přijímače se sluchátky, v nichž jsou infra zářiče. Díky nim slyší překlad v daném jazyce. Využívá se také při soudním tlumočení.

Naše rada: Uvědomte si, že různé výrobky mají odlišnou vzdálenost dosahu signálu.

Pro tlumočení do tří a více jazyků zároveň se nabízí digitální tlumočnická technika. Instalace je sice náročnější, ale kvalita zvuku rozhodně lepší v porovnání s analogovou technikou. Tlumočnická kabina bývá situována stranou od mluvčího, abys se zabránilo rušení překladu zvukem. Ideální je, když máme k dispozici digitální mikrofony, ubudou tak starosti s ozvučováním.

Naše rada: Ověřte si, ještě než pojedete naostro, že všechno bezvadně funguje.

Zajistěte si tlumočení na úrovni

Pokud se do diskuze zapojují všichni účastníci, užívá se audiokonferenčních systémů.

Naše rada: Zamyslete se, zdali se vám pro akci menšího rozsahu (cca do 20 účastníků) takový systém vyplatí.

Takzvaná šeptáková sada je velmi oblíbenou pomůckou při provádění skupin turistů, při exkurzích, prohlídkách historických památek či jiných akcích. Sada, kromě bezdrátového mikrofonu pro tlumočníka, obsahuje také dvacítku staniček pro jednotlivé účastníky.

Naše rada: Informujte se, zda je váš tlumočník s šeptákovou sadou ochoten pracovat.

Při organizaci akcí však nesmíme zapomenout ani na konferenční techniku. Jedná se o dataprojektory, diaprojektory, projekční plátna, laserová ukazovátka a audiovizuální techniku poskytující záznam z akce zákazníka. Ale to už je další kapitola.