Soudní tlumočník musí být především vynikající - tlumočník.

Kdo se stane soudním tlumočníkem

O tom, co je soudní tlumočení a kdy ho využít, píšeme v příslušné sekci našeho webu. Teď se podrobněji podíváme na to, jak se soudním tlumočníkem stát a co všechno je pro to potřeba.

Vzhledem k tomu, že proces jmenování soudním tlumočníkem je náročný a zdlouhavý, vyplatí se dlouhodobá, systematická a pečlivá příprava. Ideálně již na vysoké škole, kde se konají překladatelské semináře, získáváním praxe formou brigád či výpomocí v neziskových organizacích, sledováním informací na webových stránkách Ústavu translatologie UK či účastí na jazykových kurzech, ideálně formou pobytu v zahraničí.

Jmenování soudním tlumočníkem řídí zákon č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. Podmínek pro jmenování tlumočníkem je celá řada, je tedy ideální jich co nejvíce splnit už během studia.

Jak žádat o jmenování soudního tlumočníka

Písemnou žádost o jmenování u krajského soudu (dle trvalého pobytu v občanském průkazu) může podat státní orgán, zaměstnavatel, ale také samotný uchazeč. Musí splnit tyto požadavky:

  • Občanství ČR či povolení k trvalému pobytu na území ČR,
  • výpis z rejstříku trestů,
  • dostatečné vzdělání,
  • právní znalosti,
  • náležitou praxi v délce alespoň 5 let.

Dostatečným vzděláním se rozumí VŠ pětileté magisterské vzdělání jazykového směru (tlumočnictví, překladatelství nebo filologie). Druhou možností je VŠ pětileté vzdělání jiného studijního programu s úspěšně absolvovanou jazykovou zkouškou nejvyššího stupně (speciální státní překladatelská či tlumočnická jazyková zkouška). U rodilého mluvčího se vyžaduje vysokoškolské vzdělání v příslušném cizím jazyce a speciální zkouška v oboru překladatel/tlumočník pro jazyk český (třetí stupeň).

Znalosti práva zaručuje:

  • Vysokoškolské vzdělání na právnické fakultě.
  • Doplňkové dvousemestrální studium pro tlumočníky a překladatele v oblasti práva na PF.

Poslední detaily jak se stát soudním tlumočníkem

Ani toto všechno není zárukou úspěšného jmenování soudním tlumočníkem. Velkou roli hraje zaplněnost seznamů pro jednotlivé jazyky, tzn. dostatek tlumočníků. Počty tlumočníků ve všech krajích jsou k dispozici na webu Ministerstva spravedlnosti ČR.

Když všechno dobře dopadne a tlumočník složí slib, následuje:

  • Zápis do seznamu znalců a tlumočníků,
  • předání tlumočnického deníku,
  • právo ke zhotovení tlumočnické pečetě.

Toužíte po práci soudního tlumočníka? Vyplatí se zúčastnit se zvláštního kursu pro uchazeče, který organizuje dvakrát do roka Komora soudních tlumočníků ČR.