Žádná mezinárodní konference se bez tlumočení neobejde

Simultánní a konsekutivní tlumočení v praxi

Na první poslech zní pojmy konsekutivní a simultánní tlumočení trochu záhadně, avšak nic tajuplného v nich nehledejte. Při bližším prozkoumání zjistíte, že se jedná o dva naprosto přirozené způsoby, jak naživo převést cizí jazyk do mateřštiny posluchačů. Příklady z praxe možná napoví trochu více.

Jak přetlumočit velkou konferenci

Mezinárodní konference s řadou rozmanitých témat a s mnoha zahraničními účastníky, hovořícími babylonem jazyků, je ideálním způsobem kde použít simultánní tlumočení. Typické je pro něj minimální časové zdržení, neboť tlumočník mluví téměř okamžitě po zaznění originální řeči. Každý účastník má na uších sluchátka a v nich ve svém jazyce slyší překlad referátu či přednášky.Samozřejmě, že počet tlumočníků musí odpovídat počtu překládaných jazyků. Pokud se využívají tlumočnické kabiny, je obvyklé nasazení alespoň dvou tlumočníků, kteří se během práce vystřídají. Při složitější mluvě řečníka lze překlad zjednodušit, avšak bez změny informativního významu. Simultánního tlumočení se s oblibou využívá také na seminářích, filmových festivalech a pro neslyšící.

Jak zvládnout důležitou schůzku na sto procent

V rámci obchodního či politického setkání, kterého se účastní omezený počet osob, ovšem s potřebou vzájemné výrazné interakce, se využívá spíše tlumočení konsekutivního. Tlumočník překládá s menší časovou prodlevou – po větách či dokonce až ukončení proslovu. Kvalitní tlumočník průběhem setkání nenarušuje, zároveň se stává jeho součástí (na rozdíl od anonymního simultánního tlumočení) a může přispět k jeho kultivovanému vedení.

Konsekutivní tlumočení je vhodné i na různá školení, do pracovních procesů (např. obsluha strojů, stavební dozor atd.) či na rozmanité společenské akce. Jeho velkou výhodou je, že nevyžaduje žádné technické prostředky.