Ústav translatologie produkuje kvalitní absolventy.

Translatologie, věda jako každá jiná

Zjednodušeně napsáno, ústními překlady se zabývají tlumočníci, písemnými překladatelé. Zastřešujícím pojmem pro obě skupiny je translátor a tlumočení i překladatelství se souhrnně označuje jako translace. A translatologií se nazývá interdisciplinární vědní obor, který se zabývá nejen převodem textů z jednoho jazyka do druhého, ale také teorií, dějinami překladu, kulturou či překladatelskými analýzami.

Co konkrétního z toho plyne, ptáte se?

Pokud jste mladí a v budoucnu se chcete cizími jazyky zabývat důkladně a všestranně, stálo by za to, popřemýšlet o studiu této humanitní vědy. Lze tak udělat v Ústavu translatologie, jenž tvoří součást Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V opačném případě si přečtěte hrst následujících článků alespoň pro poučení.

Co dělá Ústav translatologie a kdo v něm působí

Translatologický ústav je jediným vysokoškolským pracovištěm v České republice, jež vychovává překladatele a tlumočníky v bakalářském i magisterském programu s šesti jazyky – angličtinou, češtinou, francouzštinou, němčinou, ruštinou a španělštinou.O kvalitě výuky v Ústavu translatologie svědčí skutečnost, že učitelé jsou z velké části sami aktivními překladateli či tlumočníky. Patří mezi autory překladů slavných literárních děl stejně jako významných evropských dokumentů.

Jak se v praxi uplatní absolventi translatologie

Pokud chcete provádět zahraniční turisty nebo doma v klidu překládat knihy či novinové články, stačí vám kvalitní jazyková škola. Absolvent studia v oboru translatologie toho ale může dělat mnohem více. Například vést odbornou diskuzi, vykonávat samostatnou vědecko-výzkumnou práci a její výsledky nejen publikovat, ale také prezentovat odborné veřejnosti v několika jazycích.

Absolvent translatologických studií může dále působit jako vysokoškolský učitel překladatelských, tlumočnických a translatologických disciplín nebo jako odborník na překlady třeba u soudu či na úřadech. Uplatnění najde také jako redaktor překladů v knižním či časopiseckém vydavatelství, v oblasti publicistiky jako zahraniční zpravodaj nebo ve vývoji nových technologií spojených s překladem a tlumočením.