Počet jazyků na světě a jejich zánik

Na světě se v současné době rozkládá 206 zemí, existuje však bezmála na 7 tisícovek různých jazyků, kterými hovoří větší či menší množství lidí. A to přitom ještě některé části světa, například horská Nová Guinea nebo lesy Amazonie, nebyly ještě dostatečně prozkoumány, takže jazyků může být ještě více.

Kolik je tedy celkově jazyků ve skutečnosti? A kolik jich zůstane za 20 let?

Indoevropské jazyky, kam patří mimo jiné angličtina, němčina, ruština nebo čeština, jsou z hlediska identifikace jasné. Zdá se, že díky geografickému rozšíření, přesnému zmapování a vlivu na světové dění dominují, ale není to pravda. Tato skupina obsahuje pouhopouhých 200 jazyků.

To například ve státu Papua-Nová Guinea se podle odhadu aktivně mluví asi (neuvěřitelnými) 820 jazyky. Mnohojazyčnost charakterizuje též Severní Ameriku, kde se ještě před příchodem Evropanů mluvilo 3 stovkami jazyků, z nichž polovina již zanikla. Dnes tam zůstává zachováno asi 165 původních severoamerických jazyků. Pouze osmičkou z nich však mluví více než 10 tisíc obyvatel.

Kolik jazyků zaniká a jak rychle

Odborníci předpokládají, že v blízké budoucnosti zanikne vysoké množství dorozumívacích systémů, ostatně již nyní každých čtrnáct dní mizí z lingvistické mapy světa jeden jazyk. Při jednoduchém propočtu zjistíme, že během 20 let se ze světa vytratí zhruba na 500 jazyků.Místní formy řeči nenávratně zanikají a to hlavně díky hlavním jazykům světové civilizace, především angličtině, kterou dnes hovoří půldruhé miliardy lidí. Velkému ohrožení čelí například eskymácké jazyky, původní jazyky v Austrálii či jazyky malých afrických kmenů.

Které jazyky to mají spočítané a které se nemusí obávat

Jakmile danou řečí nezačnou mluvit malé děti a nepředává se dále, zaniká. Přidává se tak k mrtvým jazykům, kam patří nejen latina, ale také koptština, staroslověnština, venétština nebo stará tibetština. Starobylé keltské jazyky manštinu a kornštinu se v současné obě snaží milovníci historie oživit.

Proces zániku jazyků ale určitě nehrozí těm nejrozšířenějším. První místo mezi nimi zaujímá mandarínská čínština s více než miliardou rodilých mluvčích před druhou španělštinou, třetí angličtinou, čtvrtou arabštinou a pátou hindštinou.